Now showing items 1-20 of 63

 • Adjustable Fractional-Order High-Pass Filter with Transconductance Amplifiers 

  Dvořák, Jan; Langhammer, Lukas (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with proposal of a fractional-order high-pass filter with electronically tunable pole frequency and its order. The filter is designed using operational transconductance amplifiers (OTAs), current follower ...
 • Adjustable Multiphase Sinusoidal Oscillator with Fractional–Order Elements 

  Dvořák, Jan; Kubánek, David; Koton, Jaroslav; Jeřábek, Jan; Smékal, David (IEEE, 2019-10-30)
  This paper presents a fractional–order multiphase oscillator with adjustable FO (Frequency of Oscillation). The oscillator utilizes the following components: CCTA (Current Conveyor Transconductance Amplifier), OTA (Operational ...
 • Analýza diferenčních a nediferenčních filtračních struktur s řiditelným proudovým zesilovačem 

  Dvořák, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhy přeladitelných nediferenčních i diferenčních filtračních struktur druhého řádu pracujících v proudovém módu, kde je jako hlavní aktivní prvek použit proudový zesilovač DACA (Digitally ...
 • Analýza vlivu zateplení na cenu bytových jednotek ve Žďáře nad Sázavou 

  Dvořák, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu zateplení na cenu bytových jednotek ve Žďáře nad Sázavou. V teoretické části se práce zabývá tématikou energetické náročnosti a oceňováním. V druhé části práce stanovuji hodnoty ...
 • Aplikace objasňující základy fungování komunikačních protokolů 

  Marcin, Michal
  Cieľom diplomovej práce bolo naštudovať problematiku komunikačných protokolov a viacerých režimov prenosu, ako aj mechanizmov ARQ (Automatic Repeat Request). Následne navrhnúť a popísať jednotlivé scenáre pre ich simuláciu. ...
 • Automatické ověřování softwarových balíků za pomocí DNS 

  Sehnoutka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problémem bezpečné distribuce software. Je navrženo zlepšení s pomocí doménového systému, který je použit pro uložení verifikačních klíčů, potřebných pro ověření integrity balíků stáhnutých ...
 • Comparative Study of Op-Amp-based Integrators Suitable for Fractional-Order Controller Design 

  Herencsár, Norbert; Kartci, Aslihan; Yildiz, Hacer A.; Šotner, Roman; Dvořák, Jan; Kubánek, David; Jeřábek, Jan; Koton, Jaroslav (IEEE, 2019-07-01)
  In this paper, a fractional-order capacitor (FOC) of an order = 0.89 (i.e. constant phase angle –80.1 degree) was emulated via Valsa RC network with five branches. The network component values were optimized using modified ...
 • Design and Analysis of CCII-Based Oscillator with Amplitude Stabilization Employing Optocouplers for Linear Voltage Control of the Output Frequency 

  Šotner, Roman; Jeřábek, Jan; Langhammer, Lukáš; Dvořák, Jan (MDPI, 2018-08-22)
  This paper shows the topology design of a simple second-order oscillator based on two three-port current conveyors, two resistors, and two grounded capacitors, as well as its modification to a voltage-controlled oscillator ...
 • Detekce a analýza přenosů využívajících protokoly SSL/TLS 

  Hutar, Jan
  Diplomová práce se zabývá detekcí a analýzou zabezpečených spojení elektronické ko- munikace prostřednictvím protokolů SSL/TLS. V práci je prostudována problematika SSL/TLS protokolů. Následně byla provedena analýza zpráv ...
 • Detekce anomálií v síťovém provozu pomocí kompresních metod 

  Blažek, Libor
  Cílem bakalářské práce je návrh a praktická ukázka funkčnosti vybraných kompresních metod. V následujících kapitolách budou probrány útoky na koncová zařízení a zmíněna některá opatření. Na ukázku budou zpracovány dvě ...
 • Diferenční kmitočtové filtry neceločíselného řádu 

  Zapletal, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá diferenčními a nediferenčními neceločíselnými kmitočtovými filtry za použití aktivních součástek. Je tu popsán návrh neceločíselných diferenčních filtrů z neceločíselných nediferenčních filtrů. ...
 • Digitally Controllable Current Amplifier and Current Conveyors in Practical Application of Controllable Frequency Filter 

  Polák, Josef; Jeřábek, Jan; Langhammer, Lukáš; Šotner, Roman; Dvořák, Jan; Pánek, David (Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology, 2016-09-04)
  This paper presents the simulations results in comparison with the measured results of the practical realization of the multifunctional second order frequency filter with a Digitally Controlled Current Amplifier (DACA) and ...
 • Doménové indexy v prostředí Oracle 11g 

  Dvořák, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou doménových indexů v Oracle Database 11g. Popisuje architekturu databáze a rozebírá dostupné možnosti indexování. Jsou zde vysvětleny konkrétní způsoby implementace a použití doménových ...
 • Dual-Mode Multifunctional Reconnection-less Reconfigurable Filter 

  Langhammer, Lukáš; Šotner, Roman; Dvořák, Jan; Dostál, Tomáš (Kaunas University of Technology, 2020-06-29)
  A novel solution of a reconnection-less reconfigurable filter is being presented. The filter works in the current mode, voltage mode and mixed mode (voltage to current) offering sixteen transfer functions in total. The ...
 • Dual-parameter control of the pole frequency in case of universal filter with MCDU elements 

  Jeřábek, Jan; Šotner, Roman; Herencsár, Norbert; Polák, Josef; Dvořák, Jan; Koton, Jaroslav (Springer, 2016-12-01)
  This paper presents an universal filter with control of the pole frequency by two mutually independent parameters - current gain (B) and intrinsic resistance (R x) in frame of two modified current differencing unit (MCDU) ...
 • Electronically Adjustable Emulator of the Fractional-Order Capacitor 

  Dvořák, Jan; Kubánek, David; Herencsár, Norbert; Kartci, Aslihan; Bertsias, Panagiotis (Kaunas University of Technology, 2019-12-12)
  This paper presents a design of the controllable emulator of the FOC (Fractional-Order Capacitor) and its application. The circuit is based on 5th-order RC topology (type Foster I) where the passive elements in the topology ...
 • Evoluční návrh booleovských funkcí pro kryptografii 

  Dvořák, Jan
  Cílem této bakalářské práce je porovnat různé selekční metody použité v kartézském genetickém programování aplikovaném na problém různých druhů kryptograficky významných booleovských funkcí. Zaměřil jsem se na tyto typy ...
 • Filtrační struktury neceločíselného řádu 

  Lefler, Filip
  Diplomová práce se zabývá kmitočtovými filtry neceločíselného řádu. Je tu popsán jejich návrh, jejich simulace a jejich praktická realizace. První část práce je zaměřena na úvod do kmitočtových filtrů. Následuje kapitola ...
 • Filtrační struktury obsahující prvky fraktálního řádu 

  Kubát, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou kmitočtových filtrů s neceločíselným řádem. V první části této práce je přiblížení a základní rozdělení kmitočtových filtrů, na kterou navazuje část, která se zabývá problematikou ...
 • Fractional-Order Low-Pass Filter with Electronic Tunability of Its Order and Pole Frequency 

  Langhammer, Lukáš; Dvořák, Jan; Jeřábek, Jan; Koton, Jaroslav; Šotner, Roman (FEI STU Bratislava, 2018-02-27)
  This paper presents novel solution of a fractional-order low-pass filter (FLPF). The proposed filter operates in the current mode and it is designed using third-order inverse follow-the-leader feedback topology and operational ...