• Analýza diferenčních a nediferenčních filtračních struktur s řiditelným proudovým zesilovačem 

  Dvořák, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhy přeladitelných nediferenčních i diferenčních filtračních struktur druhého řádu pracujících v proudovém módu, kde je jako hlavní aktivní prvek použit proudový zesilovač DACA (Digitally ...
 • Analýza vlivu zateplení na cenu bytových jednotek ve Žďáře nad Sázavou 

  Dvořák, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou vlivu zateplení na cenu bytových jednotek ve Žďáře nad Sázavou. V teoretické části se práce zabývá tématikou energetické náročnosti a oceňováním. V druhé části práce stanovuji hodnoty ...
 • Detekce a analýza přenosů využívajících protokoly SSL/TLS 

  Hutar, Jan
  Diplomová práce se zabývá detekcí a analýzou zabezpečených spojení elektronické ko- munikace prostřednictvím protokolů SSL/TLS. V práci je prostudována problematika SSL/TLS protokolů. Následně byla provedena analýza zpráv ...
 • Detekce anomálií v síťovém provozu pomocí kompresních metod 

  Blažek, Libor
  Cílem bakalářské práce je návrh a praktická ukázka funkčnosti vybraných kompresních metod. V následujících kapitolách budou probrány útoky na koncová zařízení a zmíněna některá opatření. Na ukázku budou zpracovány dvě ...
 • Diferenční kmitočtové filtry neceločíselného řádu 

  Zapletal, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá diferenčními a nediferenčními neceločíselnými kmitočtovými filtry za použití aktivních součástek. Je tu popsán návrh neceločíselných diferenčních filtrů z neceločíselných nediferenčních filtrů. ...
 • Digitally Controllable Current Amplifier and Current Conveyors in Practical Application of Controllable Frequency Filter 

  Polák, Josef; Jeřábek, Jan; Langhammer, Lukáš; Šotner, Roman; Dvořák, Jan; Pánek, David (Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology, 2016-09-04)
  This paper presents the simulations results in comparison with the measured results of the practical realization of the multifunctional second order frequency filter with a Digitally Controlled Current Amplifier (DACA) and ...
 • Doménové indexy v prostředí Oracle 11g 

  Dvořák, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou doménových indexů v Oracle Database 11g. Popisuje architekturu databáze a rozebírá dostupné možnosti indexování. Jsou zde vysvětleny konkrétní způsoby implementace a použití doménových ...
 • Dual-parameter control of the pole frequency in case of universal filter with MCDU elements 

  Jeřábek, Jan; Šotner, Roman; Herencsár, Norbert; Polák, Josef; Dvořák, Jan; Koton, Jaroslav (Springer, 2016-12-01)
  This paper presents an universal filter with control of the pole frequency by two mutually independent parameters - current gain (B) and intrinsic resistance (R x) in frame of two modified current differencing unit (MCDU) ...
 • Filtrační struktury neceločíselného řádu 

  Lefler, Filip
  Diplomová práce se zabývá kmitočtovými filtry neceločíselného řádu. Je tu popsán jejich návrh, jejich simulace a jejich praktická realizace. První část práce je zaměřena na úvod do kmitočtových filtrů. Následuje kapitola ...
 • Inerciální navigační jednotka 

  Dvořák, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci inerciální navigační jednotky INS. Daná jednotka je schopná měřit, zaznamenávat a odesílat data do počítače v reálném čase pro pozdější „offline“ zpracování. První část ...
 • Jednoduchý IS pro PDA zařízení pro evidenci telefonních hovorů 

  Dvořák, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá programováním aplikací pro PDA zařízení, primárně na platformách firmy Microsoft. Dále pak bezdrátovou technologií Bluetooth a její využití v PDA zařízeních a mobilních telefonech. Práce ...
 • Jeseník, Rejvízský most 

  Dvořák, Jan
  Náplní diplomová práce je návrh křižovatky silnic I/44 a II/453 v intravilánu města Jeseník. Součástí návrhu je řešení pěší dopravy a napojení na přilehlé účelové komunikace.
 • Návrh filtračních struktur fraktálního řádu 

  Uher, Jiří
  Tato práce se zabývá filtry fraktálního řádu (1+). Navržené filtry pracují v proudovém módu. Odvození těchto filtrů je dosaženo použitím aproximace třetího řádu odpovídající přenosové funkce fraktálního řádu. Jsou zde také ...
 • Nekonvenční metalurgické pochody a tavicí agregáty 

  Dvořák, Jan
  Bakalářská práce je odbornou rešerší, popisující nekonvenční metalurgické pochody a tavicí agregáty. Je vysvětlen princip každého pochodu a jeho případné možnosti a použití.
 • Plně diferenční kmitočtové filtry s netradičními aktivními prvky 

  Dvořák, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhy plně diferenčních kmitočtových filtrů, pracujících v proudovém módu, kde lze pomocí změny transkonduktance nebo zesílení řídit jejich parametry. V první části práce je uveden obecný popis ...
 • Příprava a realizace nosného systému přístavby Neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové 

  Dvořák, Jan
  Bakalářská práce řeší výstavbu hrubé vrchní stavby přístavby Neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Zabývá se technologickým postupem pro výstavbu ocelobetonového skeletu. Stavebně technologický projekt ...
 • Realizace zastřešení objektu Relax - centra v Hodoníně 

  Bartoň, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zastřešení objektu Relax – centra v Hodoníně. Nad objektem je navržena plochá jednoplášťová střecha. Pro danou etapu je zpracován technologický předpis, posouzení dopravních ...
 • Reconfigurable Fractional-Order Filter with Electronically Controllable Slope of Attenuation, Pole Frequency and Type of Approximation 

  Jeřábek, Jan; Šotner, Roman; Dvořák, Jan; Polák, Josef; Kubánek, David; Herencsár, Norbert; Koton, Jaroslav (World Scientific Publishing, 2017-03-09)
  This paper presents design of electronically reconfigurable fractional-order filter that is able to be configured to operate as fractional-order low-pass filter (FLPF) or fractional-order high-pass filter (FHPF). Its slope ...
 • Regulátor PH pro akvárium 

  Dvořák, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci systému regulujícího hodnotu pH akvarijní vody dle zadaných parametrů. První a druhá kapitola obsahuje základní požadavky a možnosti řízení pH v akvarijní vodě. Jsou zde popsány ...
 • Rodinný dům v Hamrech nad Sázavou 

  Dvořák, Jan
  Bakalářská práce Rodinný dům v Hamrech nad Sázavou je zpracována na úrovni projektové dokumentace. Navrhovaný objekt se nachází v Hamrech nad Sázavou. Dům je samostatně stojící. Jedná se o třípodlažní, podsklepenou stavbu ...