Now showing items 1-20 of 73

 • 3D FDM tiskárna reprap a parametry tisku 

  Kratochvíl, Tomáš
  Tato práce shrnuje současné poznatky o domácím 3D tisku technologií FDM. Podstatou práce je demonstrovat nabyté znalosti formou stavby 3D tiskárny, která je schopná částečné sebereplikace, a zhodnocení jejich technologických ...
 • Analýza broušení rovinných ploch na konvenčních strojích 

  Hanáček, Jan
  V první části této diplomové práce je pojednáváno o možnostech rovinného broušení. Jsou zde popsány jednotlivé metody broušení a popsány jejich parametry. Dále pak je zde uvedeno značení brousicích kotoučů a je zde pojednáváno ...
 • Aplikace Laserových technologií v průmyslu se zaměřením na obrábění a úpravu povrchu. 

  Merenda, Petr
  Práce se zaměřuje na začlenění laserových technologií mezi ostatní způsoby obrábění, zejména v oblasti značení. Přibližuje problematiku laserového gravírování maticových kódů (data matrix kódů) v automobilovém průmyslu. ...
 • Aplikace mikro-broušení ve vysoce přesné výrobě se zaměřením na kvalitu povrchu 

  Macháčová, Veronika
  Cílem této bakalářské práce je rešeršní přehled, zabývající se technologií mikro-broušení. Zvyšující se požadavky na rozměry komponent a jejich rozměrovou přesnost (v jednotkách mikrometrů), dále požadavek vysoké kvality ...
 • Aplikace mikro-soustružení ve vysoce přesné výrobě za použití diamantových nástrojů 

  Švorc, Josef
  Bakalářská práce je zaměřená na téma mikro-soustružení. Práce má formu literární rešerše, která si klade za cíl zpracovat přehled z dané výrobní technologie. Nejprve se zabývá definicí samotného tématu a dále fyzikálními ...
 • Cermety 

  Hanousek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá cermety jako nástrojovým materiálem. V první části práce je uveden základní přehled nástrojových materiálů. Druhá část je zaměřena na druhy, výrobu a vlastnosti cermetů. Ve třetí části je ...
 • Evaluation of different solutions of faulted phase earthing technique for an earth fault current limitation 

  Topolánek, David; Toman, Petr; Ptáček, Michal; Dvořák, Jaromír (IET, 2017-06-12)
  The study is focused on evaluation of different types of prototypes of automatics for additional faulted phase earthing (FPE), which are used for earth fault (EF) current reduction in resonant earthed distribution network. ...
 • Hodnocení kvality povrchu při řezání u technologie AWJ a WJM 

  Pecháček, Martin
  Předkládaná studie pojednává o technologii hydroabrazivního dělení materiálu a vlivu rychlosti posuvu řezací hlavy na topografii povrchu řezných hran z hlediska drsnosti. Z normy ČSN EN ISO 4288 bylo vybráno 8 parametrů ...
 • Integrita povrchu po řezání vodním paprskem 

  Pešata, Jan
  Předkládaná práce na téma „Integrita povrchu po řezání vodním paprskem“ se zabývá popisem problematiky progresivní nekonvenční technologie řezání hydroabrazivním paprskem, zkoumá integritu povrchu po řezání AWJ a rozebírá ...
 • Konstrukční a výrobní proces vstřikovací formy 

  Stančík, Jan
  Bakalářská práce se věnuje tématu vstřikování plastů. Nejprve se zabývá konstrukčním procesem vstřikovací formy, který začíná návrhem vstřikované součásti, dále návrhem vtokového systému a v závislosti na to vhodném ...
 • Lisování matic do plechových polotovarů 

  Drápal, Michal
  Bakalářská práce obsahuje teoretický úvod do problematiky lisování matic, seznámení se s použitými stroji a následné testování a vyhodnocování výsledků. Zalisování je testováno na namáhání krutem a také tahem. V praktické ...
 • Metody povlakování řezných nástrojů 

  Novotný, Michal
  Bakalářská práce Metody povlakování řezných nástrojů popisuje způsoby nanášení tvrdých otěruvzdorných povlaků fyzikálními a chemickými metodami. Součástí práce je rozdělení materiálů pro řezné nástroje, popis výroby ...
 • Metody zhotovování závitů. 

  Kollnerová, Kateřina
  Tato práce se zabývá metodami zhotovování závitů s důrazem na výrobu vnitřních závitů. Cílem je uvést základní metody výroby. Na počátku jsou uve-deny jednotlivé obráběcí a tvářecí technologie. Centrální část se zabývá ...
 • Měření tvrdosti materiálů a zpracovávání zjištěných hodnot. 

  Macháč, Miroslav
  Práce je zaměřena na rozbor zkoušek tvrdosti a metody vyhodnocení změřených hodnot. Teoretická i experimentální část klade důraz na zkoušení kovových technických materiálů, pomocí nejpoužívanějších metod v technické praxi. ...
 • Mikro-frézování se zaměřením na hodnocení 4 osého a 5ti osého frézovacího systému 

  Těšík, Martin
  Tato práce se zabývá mikroobráběním se zaměřením na mikrofrézování. Popisuje podstatu a problematiku postupů při mikroobrábení. Dále se věnuje srovnání 4-osého a 5-osého systému rešeršním shrnutím a návrhem teoretického ...
 • Modernizace výrobního procesu součásti kompresoru 

  Černý, Michal
  Předmětem této závěrečné práce je modernizace výrobního procesu součásti kompresoru v podmínkách konkrétní firmy. Práce je zaměřená na navržení nové varianty výrobního procesu pro sériovou výrobu dané součásti. V úvodu je ...
 • Navržení povlakovaných nástrojů pro technologii soustružení součásti "příruba" 

  Maršálek, Radek
  Práce pojednává o využití povlakovaných nástrojů při výrobě součásti „příruba“ na CNC soustruhu. V první části je uvedena podstata povlakování nástrojů a přehled nabízených povlakovaných nástrojů pro soustružení od známých ...
 • Nástroje pro soustružení 

  Matějka, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na nástroje pro soustružení z hlediska jejich rozdělení, značení, materiálu, použití a novodobých trendů vývoje a výroby u renomovaných producentů nástrojů, v materiálové i konstrukční oblasti.
 • Nástroje pro vrtání a jejich využití 

  Němeček, Tomáš
  Bakalářská práce na téma Nástroje pro vrtání a jejich využití je zaměřena na charakteristiku vrtacích nástrojů, charakteristiku metod, charakteristiku materiálů vrtacích nástrojů a zajištění sortimentu u producentů nástrojů.