Now showing items 1-2 of 2

  • Statická analýza vybrané konstrukce 

    Dvořák, Kamil
    Práce se zabývá statickou analýzou konstrukce. Řešená konstrukce je lávka, která bude stát na vlakovém nádraží v Adamově. Statický výpočet bude proveden pomocí programu. Zvolený výpočetní model bude následně porovnán s ...
  • Výroba součásti na CNC soustruhu MORI SEIKI NL2000 

    Dvořák, Kamil
    Návrh technologie výroby tělesa lešticího přípravku na CNC soustruhu s využitím CAD/CAM programu GibbsCAM. V programu je pomocí modelu součásti vytvořen NC kód, který je importován do stroje, na kterém je těleso vyrobeno. ...