Now showing items 1-20 of 46

 • Alfa sádra připravovaná beztlakovou metodou v roztocích chloridových solí 

  Moldrzyk, Jan
  Práce je zaměřena na přípravu alfa hemihydrátu síranu vápenatého beztlakovou metodou dehydratace sádrovce v roztocích chloridových solí. Zabývá se ověřením vyvinuté metody pro zpracování různých typů dostupných sádrovců, ...
 • Alternative Evaluation of the grindability of Pozzolanic Materials for Cement Production 

  Dvořák, Karel; Dolák, Dušan (IOP Publishing, 2017-10-25)
  All conventional methods for the evaluation of grindability require a specific grinding instrument. These grinding instruments do not have any other practical use and thus are not very common. This paper focuses on the ...
 • Analýza procesu mletí slínkových minerálů 

  Klapka, Michal
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací procesu výroby brownmilleritu za účelem syntézy jeho čisté fáze. Cílem je uspěšná příprava C4AF a následné mletí třemi technologickými procesy. Dále bude pomocí XRD – analýzy zkoumán ...
 • Analýza průniku lepidel do submikroskopické struktury dřeva 

  Mitrenga, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou průniku lepidla do buněčné stěny dřeva. Zaměřuje se na lepidla používaná pro konstrukční účely a popisuje jeden z hlavních aspektů ovlivňující penetraci, molekulovou hmotnost lepidla. ...
 • Deposition of Hydroxyapatite and Tricalcium Phosphate Coatings by Suspension Plasma Spraying: Effects of Torch Speed 

  Ročňáková, Ivana; Slámečka, Karel; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin; Remešová, Michaela; Dyčková, Lucie; Břínek, Adam; Jech, David; Dvořák, Karel; Čelko, Ladislav; Kaiser, Jozef (Elsevier, 2018-12-01)
  This research focuses on the deposition of hydroxyapatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP) coatings produced by suspension plasma spraying (SPS) using in-house liquid feedstock suspensions. The work studied the effects ...
 • Development of Crystallinity of Triclinic Polymorph of Tricalcium Silicate 

  Ravaszová, Simona; Dvořák, Karel (MDPI, 2020-08-24)
  Tricalcium silicate phase is one of the main components of modern Portland cements. One of the major industrial challenges in the field of cement production is mapping the influence of individual clinker minerals and their ...
 • Effect of Imposed Shear Strain on Steel Ring Surfaces during Milling in HighSpeed Disintegrator 

  Dvořák, Karel; Macháčková, Adéla; Ravaszová, Simona; Gazdič, Dominik (MDPI, 2020-05-13)
  This contribution characterizes the performance of a DESI 11 highspeed disintegrator working on the principle of a pin mill with two opposite counterrotating rotors. As the ground material, batches of Portland cement ...
 • The Effect of the Wear of Rotor Pins on Grinding Efficiency in a High-speed Disintegrator 

  Dvořák, Karel; Dolák, Dušan; Paloušek, David; Čelko, Ladislav; Jech, David (Kaunas University of Technology, 2018-02-19)
  One of the directions intensively investigated in the field of milling is high-energy milling (HEM). One type of HEM is high-speed grinding in high-speed disintegrators. This type of mill is particularly suitable for the ...
 • The FBC ash as a hydraulic ingredient of hydraulic lime 

  Dvořák, Karel; Kulísek, Karel; Gazdič, Dominik (Elsevier, 2017-01-31)
  This work is focused on the possibilities of utilization of ashes from fluidized bed combustion, i.e. FBC ashes, for the manufacturing of hydraulic lime. Alternative hydraulic binders are becoming very popular in the present ...
 • Fracture Mechanism of Interpenetrating Iron-Tricalcium Phosphate Composite 

  Horynová, Miroslava; Casas Luna, Mariano; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin; Díaz de la Torre, Sebastian; Čelko, Ladislav; Klakurková, Lenka; Diéguez-Trejo, Guillermo; Dvořák, Karel; Zikmund, Tomáš; Kaiser, Jozef (Trans Tech Publications, 2017-01-01)
  The usage of iron alloys for bone fractures treatment has been limited due to its high density and elastic modulus, as compared to bone. In contrast, the use of tricalcium phosphate (TCP), a ceramic that promotes bone ...
 • Heat treatment induced phase transformations in zirconia and yttriastabilized zirconia monolithic aerogels 

  Torres Rodríguez, Jorge Alberto; Kalmár, József; Menelaou, Melita; Čelko, Ladislav; Dvořák, Karel; Cihlář, Jaroslav; Cihlář, Jaroslav; Kaiser, Jozef; Győri, Enikő; Veres, Péter; Fábián, István; Lázár, István (Elsevier, 2019-07-01)
  Monolithic, structurally stable zirconia (ZrO2) aerogels can be used in high temperature applications and as medical implants. The macroscopic properties of these solids can be fine-tuned by the appropriate thermal treatment ...
 • High strength, biodegradable and cytocompatible alpha tricalcium phosphate-iron composites for temporal reduction of bone fractures 

  Montufar Jimenez, Edgar Benjamin; Casas Luna, Mariano; Horynová, Miroslava; Tkachenko, Serhii; Fohlerová, Zdenka; Díaz de la Torre, Sebastian; Dvořák, Karel; Čelko, Ladislav; Kaiser, Jozef (Elsevier, 2018-02-09)
  In this work alpha tricalcium phosphate (a-TCP)/iron (Fe) composites were developed as a new family of biodegradable, load-bearing and cytocompatible materials. The composites with composition from pure ceramic to pure ...
 • Impact of the grinding process on the granulometric properties of triclinic alite 

  Ravaszová, Simona; Dvořák, Karel (IOP Publishing, 2018-07-16)
  Four major clinker minerals, alite, belite, tricalcium aluminate and tetracalcium aluminate ferrite are crucial for cement properties. This work deals with alite as the most important clinker minerals. Alite is affected ...
 • Metal matrix to ceramic matrix transition via feedstock processing of SPS titanium composites alloyed with high silicone content 

  Tkachenko, Serhii; Čížek, Jan; Mušálek, Radek; Dvořák, Karel; Spotz, Zdeněk; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin; Chráska, Tomáš; Křupka, Ivan; Čelko, Ladislav (Elsevier, 2018-06-15)
  Titanium silicides are promising candidates for use as a reinforcement in advanced light-weight composites due to their excellent mechanical properties and oxidation resistance at high temperatures, sufficient wear resistance, ...
 • Měření setrvačných charakteristik těles pro účely matematického modelování dynamiky vozidel 

  Dvořák, Karel
  Tato práce se zabývá návrhem metody, kterou lze měřit u součástí podvozků automobilů důležité mechanické veličiny -- souřadnice polohy těžiště a tenzor momentů setrvačnosti, a to v případě, kdy inženýr nemá k dispozici ...
 • Možnosti redukce emisí CO2 produkovaných při výrobě portlandských cementů. 

  Dobrovolný, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje snížení emisí CO2 při výrobě portlandských cementů pomocí příměsi II. druhu. Zkoumá možnosti využití skelného recyklátu jako hydraulicky aktivní látky, závislost pucolanity na dosaženém ...
 • Nástroj kapacitního plánování pro podporu řízení projektů 

  Zatloukal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací nástroje pro podporu kapacitního plánování výroby v konkrétním podniku. Návrh podpůrného softwaru bude vytvořen na základě teoretických poznatků z oblasti procesního řízení a ...
 • Ovlivnění základu daně pořízením dopravního prostředku 

  Urbanová, Ivana
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku různých způsobů financování dlouhodobého majetku. Dále také sleduje ovlivnění základu daně při pořízení tohoto majetku úvěrem a leasingem. Obsahuje také daňovou uznatelnost ...
 • Porovnání různých metod stanovení melitelnosti práškových pojiv 

  Virágová, Tereza
  Cílem této diplomové práce je shrnout získané poznatky v oblasti mletí středně tvrdých a tvrdých materiálů. Práce se zaměřovala na zkoumání melitelnosti materiálů pomocí dostupného laboratorního mlýna. Součástí práce je ...
 • Připrava a studium slínkových minerálů 

  Khongová, Ingrid
  Diplomová práce se zabývá laboratorní přípravou hlavního slínkového minerálu – alitu. V teoretické části jsou shrnuty dosavadní poznatky a praktická část se zabývá metodikou přípravy alitu. Hlavním cílem byla příprava a ...