Now showing items 1-6 of 6

 • Aplikace pro rozpoznání dopravních značek pro Windows Phone 7 

  Dvořák, Marek
  Cílem této práce je vytvoření aplikace detekující a rozpoznávající dopravní značky pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Phone 7. Teoretická část se zabývá vlastnostmi a historií systému Windows Phone 7, popisuje ...
 • Effect of lycorine on the green algae Chlamydomonas reinhardtii under UV-C irradiation 

  Koláčková, Martina; Dvořák, Marek; Klejdus, Bořivoj; Húska, Dalibor (Mendel University in Brno, 2019-01-02)
  Lycorin (LYC) is an inhibitor of the growth in higher plants through the inhibition of the last step of ascorbic acid biosynthesis. Ascorbates are mainly involved in regulation of intracellular levels reactive oxygen ...
 • Forenzní optický komparátor otisků prstů 

  Dvořák, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace, která nahrazuje funkci forenzního optického komparátoru. Jsou zde popsány základní vlastnosti otisků prstů a jejich význačné body, které slouží k rozpoznávání ...
 • Návrh a implementace mobilní aplikace pro platformu Microsoft Windows 

  Dvořák, Marek
  Tato práce popisuje proces vývoje mobilní aplikace na platformě Microsoft Windows. Popsaný proces zahrnuje všechny etapy od analýzy cílového trhu přes návrh a vývoj aplikace až po plán jejího zveřejnění v elektronickém ...
 • Preparation of cryosections from frozen porcine pulmonary tissue for MALDI mass spectrometry imaging 

  Jarošová, Rea; Smolíková, Vendula; Dvořák, Marek; Guráň, Roman; Do, Tomáš; Ondráčková, Petra; Zítka, Ondřej; Sládek, Zbyšek (Mendel University in Brno, 2019-01-02)
  In last decades, a matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry imaging (MALDI MSI) was used for mapping the spatial distribution of different molecules, mainly peptides, proteins, lipids and metabolites, ...
 • Studie bezpečnosti práce ve vybraném podnikatelském subjektu 

  Turčan, Michael
  Bakalářská práce přináší na základě analýzy podmínek práce v konkrétní organizaci zlepšení stávajících opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen na bezpečnost práce a ochranu zdraví. Práce ...