Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza modelování neshodností různých modelů tranzistorů ve slabé a silné inverzi 

  Dvořák, Michal
  Cílem práce je simulovat neshodnosti různých modelů tranzistorů a vytvořit metodologii, která umožní co nejpřesněji zhodnotit a porovnat výsledky měření a simulací s teoretickým základem. Výsledkem práce bude zhodnocení ...
 • Detekce a rozpoznání dopravního značení 

  Dvořák, Michal
  Cílem práce je vytvoření algoritmů pro detekci a rozpoznání dopravních značek v obraze. Výsledný program bude zpracovávat reálná data z kamery zabudované v automobilu. Z tohoto důvodu je důraz kladen na spolehlivost detekce ...
 • Detekce palných zbraní v obrazu 

  Debnár, Pavol
  Táto práca sa zaoberá detekciou palných zbraní v obraze. V teoretickej časti je najprv definovaný pojem palná zbraň a potom sú uvedené typy palných zbraní. Nasleduje vysvetlenie obrazového šumu, ktorý môže do značnej miery ...
 • Detekce, lokalizace a určení plochy chronických ran 

  Gulán, Filip
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh a realizácia multiplatformnej aplikácie pre detekciu, lokalizáciu a určenie plochy chronických rán. Aplikácia má za úlohu pomáhať zdravotným sestrám, doktorom a ošetrovateľom sledovať ...
 • Dolování asociačních pravidel 

  Dvořák, Michal
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace aplikace umožňující porovnávat výkonnost a časovou náročnost zvolených algoritmů pro dolování frekventovaných množin a asociačních pravidel. Pro demonstraci byly vybrány ...
 • Lego Mindstorm EV3 ve výuce programování a robotiky 

  Páral, Jaroslav
  Cílem je umožnit začínajícím programátorům vytvářet i složitější programy, které již nelze jednoduše navrhnout ve standardním prostředí. Práce porovnává dostupné platformy a na základě výskledků testů vybírá jako nejlepší ...
 • Model dopravní situace 

  Dvořák, Michal
  Tato práce se zabývá identifikací parametrů potřebných pro fyzickou realizaci modelu dopravního kamerového systému. Tyto informace jsou pak využity k návrhu a konstrukci modelu, který bude schopný simulovat důležité dopravní ...
 • Optimalizace malých elektrických strojů 

  Dvořák, Michal
  Optimalizační algoritmy jsou velmi silným nástrojem pro řešení mnoha problémů inženýrské praxe. Obvykle se používají tam, kde je řešení daného problému analytickou cestou silně nevhodné či nereálné. Pro úspěšné řešení ...
 • Protidronová ochrana perimetru 

  Janík, Roman
  Rozvoj technologie dronů s sebou přináší příležitosti pro mnoho oblastí lidské činnosti, ale zároveň i bezpečnostní hrozby. Vzniká potřeba těmto hrozbám efektivně čelit. V této práci je popsána problematika a současné ...
 • Protidronová ochrana perimetru 

  Janík, Roman
  Rozvoj technologie dronů s sebou přináší příležitosti pro mnoho oblastí lidské činnosti, ale zároveň i bezpečnostní hrozby. Vzniká potřeba těmto hrozbám efektivně čelit. V této práci je popsána problematika a současné ...
 • Rozpoznání typu střelné zbraně v obraze 

  Čech, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout, implementovat a otestovat metody pro klasifikaci typu zbraně v obraze do kategorií na krátké a dlouhé, a dále pak na jednoranové, víceranové, opakovací a samonabíjecí nebo samočinné. Tento ...
 • Řízení manipulátoru pro snímání sítnice oka 

  Malaník, Petr
  K využití snímku sítnice pro biometrické, případně lékařské účely je nutné, aby byl snímek co nejkvalitnější a ideálně zabíral co největší plochu. Je tedy nezbytné dostat snímací zařízení do co nejvhodnější polohy a při ...
 • Snímání a rozpoznávání 3D podpisu 

  Molitoris, Miloš
  Táto práca sa zaoberá metódami snímania podpisov v 3D priestore, výberom vhodného modelu snímania, získaním dostatočného počtu vzoriek na vytvorenie databázy a nakoniec overovaním podpisov. V prvej časti je spracovaná ...
 • Virtuální brána pro počítání počtu průchodů osob 

  Chudý, Andrej Oliver
  Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou aplikácie, ktorá je schopná detekovať prechod osôb cez virtuálnu bránu (bez akejkoľvek fyzickej prekážky). Za účelom dosiahnutia čo najväčšej presnosti, boli implementované dva ...
 • Získávání frekventovaných vzorů z proudu dat 

  Dvořák, Michal
  Dolování frekventovaných vzorů z databází je již dobře prozkoumanou oblastí. Jak se však ukázalo, tyto algoritmy nejsou příliš vhodné pro zpracování proudu dat. Při dolování frekventovaných množin v proudu dat se musí ...