Now showing items 1-20 of 76

 • Architektura pro rekonstrukci knihy objednávek s nízkou latencí 

  Závodník, Tomáš
  Informační technologie tvoří důležitou součást dnešního světa a algoritmické obchodování je mezi obchodníky již známým pojmem. Vysokofrekvenční obchodování, neboli High Frequency Trading (HFT), si žádá využití speciálních ...
 • Automatizace v malosériové a kusové výrobě 

  Královský, Jaroslav
  Bakalářská práce je zaměřená na automatizaci v malosériové a kusové výrobě. Vymezuje základní odborné pojmy, popis firmy a jejich výrobků a strojů. Obsahuje potřebné analýzy, propočty, návrhy na možná řešení, které firmě ...
 • Automatizované testování webových stránek 

  Jeniš, Vilém
  Práce se týká automatizace testů uživatelského rozhraní. Po stručném úvodu jsou popsány některé nástroje, které usnadňují tvorbu automatických testů uživatelského rozhraní webových aplikací a následně je prezentován návrh ...
 • Certifikační postupy pro experimentální letouny 

  Soják, Zbyněk
  Práce obsahuje souhrn certifikačních postupů pro experimentální letouny. Jednotlivé úkoly, které musí výrobce splňovat pro správný postup certifikace. Úkoly jsou dané úřadem ÚCL, který kontroluje výrobní postupy letounu. ...
 • DPDK nad síťovými kartami COMBO 

  Vido, Matej
  Softvérový aplikačný rámec Data Plane Development Kit poskytuje štandardné rozhranie pre rýchle spracovanie paketov v užívateľskom priestore. DPDK podporuje sieťové zariadenia od viacerých výrobcov a rôzne architektúry. ...
 • Ekonomické srovnání přípravy výroby polotovaru 

  Jamborová, Klára
  Bakalářská práce je zaměřena na ekonomické srovnání klasické metody plošného tváření - stříhání a vybraných nekonvenčních metod dělení materiálu. Hlavním cílem práce je zjistit, která z vybraných metod dělení materiálu pro ...
 • Generování Content Adressable Delayed DFA z regulárních výrazů 

  Hammer, Jan
  Práce se zabývá konstrukcí rozšířených typů konečných automatů ze sad regulárních výrazů.Hlavní důraz je na rozšíření CD2FA - Content Addressed Delayed Input DFA, které je navrženo k použití při hloubkové analýze paketů v ...
 • Healing of Large Segmental Bone Defect after Implantation of Autogenous Cancellous Bone Graft in Comparison to Hydroxyapatite and 0.5% Collagen Scaffold Combined with Mesenchymal Stem Cells 

  Nečas, Alois; Proks, Pavel; Urbanová, Lucie; Srnec, Robert; Stehlík, Ladislav; Crha, Michal; Plánka, Ladislav; Dvořák, Milan; Amler, Evžen; Vojtová, Lucy; Jančář, Josef (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 2010-04-06)
  At present, attention is focused on research into possibilities of healing large bone defects by the method of mini-invasive osteosynthesis, using implantation of biomaterials and mesenchymal stem cells (MSCs). This study ...
 • Implementace shlukování regulárních výrazů pomocí MapReduce přístupu 

  Šafář, Martin
  Hlavním přínosem této práce je návrh a implementace aplikace, která využívá model MapReduce a Apache Hadoop pro urychlení shlukování regulárních výrazů. V této prácí jsou popsány algoritmy, které se využívají pro shlukování ...
 • Integrace tvářecího zařízení do výrobní linky 

  Šabata, Radek
  ŠABATA Radek: Integrace tvářecího zařízení do výrobní linky S rostoucí poptávkou po flexibilních výfukových hadicích firmy WESTFALIA Metal s.r.o. se její výrobní kapacita vnitřních koncových dílů pro hadice přibližuje svému ...
 • Kabiny pro cestující dopravních letadel 

  Janhuba, Luboš
  Moderní letecká doprava nastoluje vysoké nároky na všechny typy letadel. Při rostoucí poptávce trhu je nutná vysoká kapacita . S nárůstem přepravených osob se zvyšují požadavky na uspořádání kabiny pro cestující, bezpečnostní ...
 • Koš nárazníku vagonu 

  Řezáč, Patrik
  Projekt diplomové práce se zabývá vypracováním návrhu technologického postupu výroby koše nárazníku vagonu objemovým tvářením za tepla. Matriálem pro výrobu je zvolena ocel S235JR (11375). Součástí práce jsou technologické ...
 • Lepení tenkých plechů 

  Poul, David
  V bakalářské práci je rozebrána teorie a metody lepení. Experimentální část je zaměřena na stanovení závislosti smykové pevnosti lepeného spoje na velikosti kontaktní plochy a na stanovení závislosti smykové pevnosti spoje ...
 • Měření spolehlivosti vyhledávání vzorů 

  Dvořák, Milan
  Tato práce se zabývá metodami vyhledávání vzorů pomocí konečných automatů a popisuje některé optimalizace těchto algoritmů. Dále rozebírá návrh a implementaci metodiky pro měření spolehlivosti vyhledávání na základě ...
 • Moderní postupy a technologie tváření plechových dílů 

  Řáda, Aleš
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled metod pro nekonvenční tváření plechů a trubek, respektive metod tváření nepevným prostředím. Patří sem technologie tváření elastomery, tváření pomocí kapaliny, vysokorychlostní tváření ...
 • Moderní technologie tváření ve strojírenství 

  Kalous, Ondřej
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STI Strojní inženýrství předkládá literární studii moderních technologií tváření ve strojírenství. Práce se zabývá především technologiemi přesného stříhání, tažení ...
 • Nástroj pro generování VHDL z grafického popisu automatu 

  Srogoň, Erik
  Cílem práce je analýza, návrh a implementace generátoru VHDL kódu z grafického popisu automatu. Práce se skládá z více části, v nichž si čtenář postupně ozřejmí základní problematiku a získá potřebné teoretické znalosti z ...
 • Návrh alternativních způsobů rozebíratelného spojení víka a tělesa skříně vzduchového filtru 

  Dvořák, Milan
  Cílem této diplomové práce je provést popis a porovnání jednotlivých řešení, rozebíratelného spojení víka a tělesa skříně vzduchových filtrů motorových vozidel, vyvíjených a užívaných výrobním koncernem MANN + HUMMEL, pro ...
 • Návrh dlouhodobého finančního plánu 

  Dvořáková, Martina
  Hlavním cílem této diplomové práce je sestavení dlouhodobého finančního plánu pro vybraný podnik. Této problematice se budou věnovat následující kapitoly: Teoretická východiska práce:Finanční plánování – zde bude uvedena ...