Now showing items 1-7 of 7

 • Experimentální ověření nanášení práškových plastů s návrhem technologické dispozice lakovny 

  Dokoupilová, Dita
  Diplomová práce se zabývá experimentálním ověření nánosu práškových plastů na zadaný dílec s návrhem technologické dispozice lakovny. Součástí práce je i zjišťování nejvhodnější barvy, která by splňovala požadavky zadané ...
 • Minipivovar Kvasar v Senticích, hrubá vrchní stavba 

  Dvořák, Miloslav
  Práce se zabývá řešením technologie provedení hrubé vrchní stavby minipivovaru Kvasar v obci Sentice. Obsahem této práce je technologický předpis, technická zpráva, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, časový ...
 • Nájemní objekt Campus Bohunice – stavebně technologický projekt 

  Platzerová, Veronika
  Předmětem této diplomové práce je stavebně-technologické řešení výstavby nájemního objektu Campus Bohunice – objekt C. Tato stavba je novostavbou ležící na několika nezastavěných parcelách. Diplomová práce obsahuje technické ...
 • Novostavba obecního úřadu v Suché, hrubá vrchní stavba 

  Vondrák, Jan
  Předmětem této práce je stavebně technologické řešení svislých konstrukcí novostavby obecního úřadu v Suché. Řeší především samotný postup výstavby, použité technologie a zajištění požadovaných podmínek pro bezpečnou a ...
 • Rodinný dům Dambořice - hrubá stavba 

  Štěrba, Marek
  Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé stavby rodinného domu v Dambořicích. Rodinný dům se skládá z obytné části, garáže, výměnku a sklepa. Součástí této práce je technická zpráva, zařízení ...
 • Skladovací hala PFM Flexi - stavebně technologický projekt 

  Chroustovský, David
  Cílem této diplomové práce je návrh efektivního stavebně technologického projektu na výstavbu železobetonové prefabrikované skladovací haly firmy PFM-Flexi, s.r.o. Řešením zvoleného problému je návrh zařízení staveniště, ...
 • Výrobní hala LD Seating - stavebně technologický projekt 

  Jůzl, Martin
  Cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt na výrobní a kompletační halu LD Seating v Boskovicích u Brna. Řešení je ovlivněno stávající halou v areálu investora, kde se bude nacházet budoucí novostavba. Na ...