Now showing items 1-19 of 19

 • Automatické zjišťování významu textu 

  Jeleček, Jiří
  V rámci této práce byl navržen a implementován systém využívající technik dolování znalostí z textu za účelem rozpoznávání emocí v česky, anglicky a německy psaných textech a bylo provedeno zhodnocení jeho úspěšnosti. ...
 • Databáze nebiometrických a sekundárních biometrických znaků osob 

  Mlýnková, Barbora
  Tato práce se zabývá detekcí sekundárních biometrických a nebiometrických znaků v obraze za využitím identifikace osob. Tyto znaky popisuje a kategorizuje. Dále se zabývá návrhem struktury databáze, ve které pracuje s~maskami ...
 • Detekce a segmentace mozkového nádoru v multisekvenčním MRI 

  Dvořák, Pavel
  Tato práce se zabývá detekcí a segmentací mozkového nádoru v multisekvenčních MR obrazech se zaměřením na gliomy vysokého a nízkého stupně malignity. Jsou zde pro tento účel navrženy tři metody. První metoda se zabývá ...
 • Diagnostika plazmochemických depozičních procesů s využitím organokovových sloučenin 

  Sahánková, Hana
  Tématem diplomové práce je diagnostika plazmochemických depozičních procesů s využitím organokovových sloučenin. Zástupcem organokovových sloučenin byl zvolen titanium (IV)isopropoxid, jenž je často využíván jako prekurzor ...
 • Distribuované optimalizační programy 

  Dvořák, Pavel
  Diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem distribuovaných optimalizačních programů (dále už jen DOP), praktickým návrhem a programovou realizací vzorového řešiče DOP a ověřením jejich funkčnosti a použitelnosti.
 • Fúze obrazu v termografickém spektru 

  Petrásek, Daniel
  V následující práci je uvedena teorie k problematice zpracování a fúze obrazu, která v dnešní době patří do skupiny nejvíce používaných způsobů zpracování obrazu. V první části jsou zmíněny základní poznatky o obraze a ...
 • Informační systém pro správu a řízení spolku 

  Dvořák, Pavel
  Cílem tohoto projektu bylo nastudovat informace potřebné k vytvoření informačního systému pro spolek Katolický dům Dačice, analýza a specifikace požadavků na výsledek a návrh řešení a jeho implementace a testování. Software ...
 • Korekce artefaktů v difuzně vážených obrazech 

  Petrek, Tomáš
  V semestrálnom projekte je popísaný princíp nukleárnej magnetickej rezonancie, ďalej je rozobraná difúzia v NMR a metódy jej merania. Ďalšia časť rozoberá vznik a korekciu artefaktov v NMR a v poslednej časti je urobený ...
 • Kvalita a konkurenceschopnost. 

  Dvořák, Pavel
  Zaměření na problematiku Kvality a Konkurenceschopnosti by mělo být samozřejmostí všech podniků. Zajistit kvalitu a tím uspokojit zákazníka ve formě zavedením ISO norem a jejich důrazným dodržováním a kontrolou. Dlouhodobá ...
 • Malý bytový dům 

  Dvořák, Pavel
  Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu malého bytového domu v Litohoři. Bytový dům je částečně podsklepený se třemi nadzemními podlažími a jedním hlavním vstupem do objektu. Celkem je ...
 • Multiparametrická segmentace MR obrazů 

  Chovanec, Ján
  Cieľom diplomovej práce bolo zoznámenie sa zo segmentačnými metódami, pre automatickú segmentáciu MR obrazov, využívajúcich multiparametrické zobrazenie. Teoretická čásť je zameraná na popis jednotlivých metód segmentačných ...
 • Nabíječka malých akumulátorů 

  Dvořák, Pavel
  Práce se bude zabývat vlastnostmi malých akumulátorů. Budou zde popsány typy nabíjecích procesů, doby nabíjení a nabíjecí proudy v závislosti na jejich účinnosti. Velká pozornost bude směřována na návrh nabíječe, pracovní ...
 • Návrh efektivní marketingové komunikace při prezentaci firmy na veletrhu 

  Kopečná, Markéta
  Předmětem bakalářské práce „Návrh efektivní marketingové komunikace při prezentaci na veletrhu“ je komparace singulárních prostředků komunikačního mixu a identifikování zásadních složek ovlivňující efektivitu prezentace ...
 • Negativní vlivy vibrací vřetena 

  Dvořák, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o měření vibrací vřetene č.1 obráběcího stroje STRATOS. Vzniklé vibrace mají zásadní vliv na obráběcí proces a dodržení předepsaných tolerancí. V této práci jsou také principy funkce ...
 • Principy, funkce přepínání a směrování v počítačové síti 

  Dvořák, Pavel
  Tento bakalářská práce se zabývá hlavními principy a funkcemi aktivních síťových prvků. Především je soustředěna na prvek pracující na třetí vrstvě referenčního modelu OSI/ISO, směrovač. Jsou zde popsány jeho hlavní součásti ...
 • Sekvencer pro obsluhu krátkovlnné radiostanice 

  Dvořák, Pavel
  V této práci se budeme zabývat zapojením krátkovlnné radiostanice a jejím ovládáním pomocí sekvenceru. Převážně se bude jednat o časové zpoždění anténního a PA relé při přepínání z vysílací (TX) na přijímací (RX) stranu. ...
 • Studie alternativ rekonstrukce vybrané části stokové sítě 

  Dvořák, Pavel
  Tématem této bakalářské práce je vypracování, vyhodnocení a porovnání alternativních způsobů řešení rekonstrukce části stokové sítě. K tomu účelu je tato bakalářská práce rozdělena na dvě části. V první části je provedeno ...
 • Vyhledávání fotografií podle obsahu 

  Dvořák, Pavel
  Tato závěrečná práce se zabývá návrhem aplikace pro rychlé vyhledávání podobných fotografií ve velké databázi desítek až stovek tisíc fotografií. Součástí je návrh způsobu extrakce příznaků a vytvoření slovníku vizuálních ...
 • Zdvižná plošina pro europalety 

  Dvořák, Pavel
  Tato bakalářská práce řeší návrh zdvižné plošiny pro europalety. Hlavním obsahem práce je návrh rozměrů zdvižného stolu, návrh a výpočet pohonu zdvihu a pevnostní výpočty vybraných nosných částí konstrukce. Součástí práce ...