Now showing items 1-20 of 65

 • Aprotické elektrolyty pro superkondenzátory 

  Musílek, Václav
  Diplomová práce ověřuje vhodnost použití různých typů aprotických elektrolytů pro superkondenzátory, využívá metody impedanční spektroskopie k měření měrné iontové vodivosti a cyklické voltametrie k určení velikosti ...
 • Bezdrátové teplotní čidlo s indikací vysoké teploty 

  Dvořák, Petr
  Práce se zabývá návrhem bezdrátového teplotního čidla při vysoké teplotě. Rozebírá různé varianty teplotních čidel. Dále práce popisuje bezlicenční frekvenční pásma (ISM), ve kterých bude možno komunikovat bezdrátovými ...
 • DC/DC měnič 24 V / 320 V / 60 W pro záložní zdroj s galvanickým oddělením 

  Dvořák, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, dimenzováním a realizací DC/DC měniče 24 V / 320 V s výkonem 60 W. V první části jsou zde krátce popsány lineární stabilizátor a dále pak spínané zdroje s jejich rozdělením. Na ...
 • Dynamická elektroneurostimulace a elektrické vlastnosti kůže 

  Špeta, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým základem dynamické elektroneurostimulace, co je působení elektrického signálu na akupunkturní body na kůi. Touto technikou jsou vybaveny přístroje firmy DiaDENS ruské provenience. ...
 • Elektronová litografie na nevodivých substrátech 

  Hovádková, Zuzana
  Elektronová litografie zažívá v posledních letech velký rozmach, zejména díky možnosti vytvořit velké struktury s přesným rozlišením. Tato práce se zabývá elektronovou litografií na nevodivých substrátech, a to konkrétně ...
 • Experimentální určení vhodného technologického postupu výroby bezpilotního prostředku metodou FDM 

  Hubáček, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem materiálu a technologie pro 3D tisk letadel pomocí metody Fused Deposition Modeling. Pro testování bylo zvoleno 9 materiálů, které jsou dostupné pro tisk touto metodou a mají zajímavé charakteristiky ...
 • Gelové polymerní elektrolyty pro superkondenzátory 

  Bláha, Vladimír
  Tato diplomová práce pojednává o superkondenzátorech a gelových polymerních elektrolytech. V praktické části se zabývá přípravou vzorků polymerních gelových elektrolytů s příměsí alkalických solí, měřením jejich elektrické ...
 • Google Gadgets v prostředí Ext JS 

  Dvořák, Petr
  Tato bakalářská práce analyzuje platformu Google Gadgets a existující řešení správce rozložení stránky projektu KiWi. Stručně obě platformy popisuje a zaměřuje se na návrh a implementaci začlenění podpory Google Gadgets ...
 • Hodnocení výkonnosti vybrané společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Veselý, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce je „Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy“. Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku TOS Znojmo a.s., která se zabývá vývojem, výrobou a ...
 • Imaging of near-field interference patterns by a-SNOM – influence of illumination wavelength and polarization state 

  Dvořák, Petr; Édes, Zoltán; Kvapil, Michal; Šamořil, Tomáš; Ligmajer, Filip; Hrtoň, Martin; Kalousek, Radek; Křápek, Vlastimil; Dub, Petr; Spousta, Jiří; Varga, Peter; Šikola, Tomáš (Optical Society of America, 2017-07-05)
  Scanning near-field optical microscopy (SNOM) in combination with interference structures is a powerful tool for imaging and analysis of surface plasmon polaritons (SPPs). However, the correct interpretation of SNOM images ...
 • Interakce SNOM hrotu s blízkým elektromagnetickým polem vzniklým interferencí povrchových plazmonových polaritonů 

  Jakub, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je výroba sond pro rastrovací optický mikroskop v blízkém poli (SNOM) a test jejich funkčnosti na interferenčních strukturách povrchových plazmonových polaritonů (PPP). Teoretická část se zabývá ...
 • Invited Article: Direct phase mapping of broadband Laguerre-Gaussian metasurfaces 

  Faßbender, Alexander; Babocký, Jiří; Dvořák, Petr; Křápek, Vlastimil; van der Linden, Stefan (AIP Publishing, 2018-11-01)
  We report on the fabrication of metasurface phase plates consisting of gold nanoantenna arrays that generate Laguerre-Gaussian modes from a circularly polarized Gaussian input beam. The corresponding helical phase profiles ...
 • ITIL trenažér 

  Dvořák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací informačního systému pro podporu studia a procvičování vybraných postupů dle Information Technology Infrastructure Library (ITIL) se zaměřením na návrh a ...
 • Konstrukční návrh bezpilotního prostředku vyráběného technologií FDM 

  Sladký, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem bezpilotního prostředku vyráběného technologií FDM. Úvodní část se věnuje stručnému přehledu technologií 3D tisku a rešerši konstrukčních strategií využívaných pro výrobu ...
 • Kypřidla pro elektrody superkondenzátorů 

  Hovorka, Martin
  Předkládaná práce se zabývá problematikou superkondenzátorů a kypřidel aktivního uhlíku použitého pro výrobu elektrod superkondenzátorů. Naším cílem bylo ověření ideálního poměru uhlíku a kypřidla ve zkoumané elektrodě. ...
 • Letová měření malých bezpilotních platforem 

  Málek, Ladislav
  Bakalářská práce se věnuje letovým měřením na vybraných bezpilotních platformách v rámci projektu Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků. Nejprve je představen samotný projekt a ...
 • Lokalizace stanic v síti Internet pomocí systému pro překlad doménových jmén 

  Dvořák, Petr
  Tato práce popisuje různé systémy, které slouží k predikci zpoždění mezi stanicemi. Zaměřuje se jak na systémy využívající k predikci zpoždění umělých souřadnicových systémů, tak na systémy, které využívají fyzická měření ...
 • Malý bezpilotní letoun pro snímkování vegetace 

  Trojánek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá výběrem nejvhodnějších platforem pro splnění zadané mise letu. V první části je uveden přehled dostupných bezpilotních letounů vhodných pro snímkování vegetace. Jedná se jak o typy komerční, tak ...
 • Materiály pro superkondenzátory 

  Dvořák, Petr
  Tato dizertační práce se zabývá elektrodovými materiály, kapalnými a gelovými elektrolyty vhodnými pro superkondenzátory. V oblasti elektrodových materiálů byly zkoumány uhlíkové materiály na bázi uhlíkových sazí, expandovaného ...
 • Měření parametrů pohonných systémů pro bezpilotní prostředky 

  Serediuk, Vadym
  Cílem této bakalářské práce je doporučení nejvhodnější elektrické pohonné soustavy z hlediska její efektivity. Začátek práce je věnován rešerši oblasti elektrických pohonných soustav a popisu jejich hlavních parametrů. ...