Now showing items 1-20 of 76

 • Aprotické elektrolyty pro superkondenzátory 

  Musílek, Václav
  Diplomová práce ověřuje vhodnost použití různých typů aprotických elektrolytů pro superkondenzátory, využívá metody impedanční spektroskopie k měření měrné iontové vodivosti a cyklické voltametrie k určení velikosti ...
 • Bezdrátové teplotní čidlo s indikací vysoké teploty 

  Dvořák, Petr
  Práce se zabývá návrhem bezdrátového teplotního čidla při vysoké teplotě. Rozebírá různé varianty teplotních čidel. Dále práce popisuje bezlicenční frekvenční pásma (ISM), ve kterých bude možno komunikovat bezdrátovými ...
 • DC/DC měnič 24 V / 320 V / 60 W pro záložní zdroj s galvanickým oddělením 

  Dvořák, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, dimenzováním a realizací DC/DC měniče 24 V / 320 V s výkonem 60 W. V první části jsou zde krátce popsány lineární stabilizátor a dále pak spínané zdroje s jejich rozdělením. Na ...
 • Depozice cínem dopovaného oxidu inditého a výzkum jeho optických vlastností 

  Olivíková, Gabriela
  Tato práce se zabývá přípravou a depozicí tenkých vrstev cínem dopovaného oxidu inditého (ITO) metodou iontového naprašování (IBS) s možností asistované depozice pomocí sekundárního iontového svazku (IBAD). V teoretické ...
 • Depozice tenkých vrstev pomocí iontového naprašování IBS/IBAD 

  Hudeček, Jan
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí nového transportního držáku paletky, která je určena pro depoziční aparaturu ústavu fyzikálního inženýrství, nazývanou jako „Kaufmann.“ Aparatura slouží k depozici ...
 • Dvojčinný kvazirezonanční DC/DC měnič s transformátorem 

  Dvořák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou funkce a následnou realizací kvazirezonančního DC/DC měniče 300 V/ 50 V o výkonu cca 1,5 kW. Cílem práce je otestovat a popsat chování experimentálního měniče při různých provozních ...
 • Dynamická elektroneurostimulace a elektrické vlastnosti kůže 

  Špeta, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým základem dynamické elektroneurostimulace, co je působení elektrického signálu na akupunkturní body na kůi. Touto technikou jsou vybaveny přístroje firmy DiaDENS ruské provenience. ...
 • Elektronová litografie na nevodivých substrátech 

  Hovádková, Zuzana
  Elektronová litografie zažívá v posledních letech velký rozmach, zejména díky možnosti vytvořit velké struktury s přesným rozlišením. Tato práce se zabývá elektronovou litografií na nevodivých substrátech, a to konkrétně ...
 • Experimentální určení vhodného technologického postupu výroby bezpilotního prostředku metodou FDM 

  Hubáček, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem materiálu a technologie pro 3D tisk letadel pomocí metody Fused Deposition Modeling. Pro testování bylo zvoleno 9 materiálů, které jsou dostupné pro tisk touto metodou a mají zajímavé charakteristiky ...
 • Fázové zobrazování pod difrakčním limitem 

  Nečesal, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí interferenčních zařízení pro výzkum měření fáze světla na mikro-strukturách a fáze plazmonů na nano-strukturách. V první kapitole je vybudován teoretický základ pro optiku a ...
 • Frekvenční analýza optickým systémem 

  Chlebounová, Klára
  Cílem diplomové práce je vytvoření metodiky měření vibrací na leteckých konstrukcích pomocí optického systému a provedení základní frekvenční analýzy. Práce se krátce věnuje teoretickým základům aeroelastických jevů a ...
 • Gelové polymerní elektrolyty pro superkondenzátory 

  Bláha, Vladimír
  Tato diplomová práce pojednává o superkondenzátorech a gelových polymerních elektrolytech. V praktické části se zabývá přípravou vzorků polymerních gelových elektrolytů s příměsí alkalických solí, měřením jejich elektrické ...
 • Google Gadgets v prostředí Ext JS 

  Dvořák, Petr
  Tato bakalářská práce analyzuje platformu Google Gadgets a existující řešení správce rozložení stránky projektu KiWi. Stručně obě platformy popisuje a zaměřuje se na návrh a implementaci začlenění podpory Google Gadgets ...
 • High-Resolution Quantitative Phase Imaging of Plasmonic Metasurfaces with Sensitivity down to a Single Nanoantenna 

  Bouchal, Petr; Dvořák, Petr; Babocký, Jiří; Bouchal, Zdeněk; Ligmajer, Filip; Hrtoň, Martin; Křápek, Vlastimil; Faßbender, Alexander; Linden, Stefan; Chmelík, Radim; Šikola, Tomáš (American Chemical Society, 2019-01-02)
  Optical metasurfaces have emerged as a new generation of building blocks for multifunctional optics. Design and realization of metasurface elements place everincreasing demands on accurate assessment of phase alterations ...
 • Hodnocení výkonnosti vybrané společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Veselý, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce je „Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy“. Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku TOS Znojmo a.s., která se zabývá vývojem, výrobou a ...
 • Imaging of near-field interference patterns by a-SNOM – influence of illumination wavelength and polarization state 

  Dvořák, Petr; Édes, Zoltán; Kvapil, Michal; Šamořil, Tomáš; Ligmajer, Filip; Hrtoň, Martin; Kalousek, Radek; Křápek, Vlastimil; Dub, Petr; Spousta, Jiří; Varga, Peter; Šikola, Tomáš (Optical Society of America, 2017-07-05)
  Scanning near-field optical microscopy (SNOM) in combination with interference structures is a powerful tool for imaging and analysis of surface plasmon polaritons (SPPs). However, the correct interpretation of SNOM images ...
 • Interakce mezi SNOM hrotem a blízkým elektromagnetickým polem 

  Krpenský, Jan
  Vzájemná interakce mezi sondou pro rastrovací optickou mikroskopii v blízkém poli (SNOM) a blízkým elektromagnetickým polem je fundamentální problém, jehož řešení je nutnou podmínkou ke správné interpretaci experimentálních ...
 • Interakce SNOM hrotu s blízkým elektromagnetickým polem vzniklým interferencí povrchových plazmonových polaritonů 

  Jakub, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je výroba sond pro rastrovací optický mikroskop v blízkém poli (SNOM) a test jejich funkčnosti na interferenčních strukturách povrchových plazmonových polaritonů (PPP). Teoretická část se zabývá ...
 • Invited Article: Direct phase mapping of broadband Laguerre-Gaussian metasurfaces 

  Faßbender, Alexander; Babocký, Jiří; Dvořák, Petr; Křápek, Vlastimil; van der Linden, Stefan (AIP Publishing, 2018-11-01)
  We report on the fabrication of metasurface phase plates consisting of gold nanoantenna arrays that generate Laguerre-Gaussian modes from a circularly polarized Gaussian input beam. The corresponding helical phase profiles ...
 • ITIL trenažér 

  Dvořák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací informačního systému pro podporu studia a procvičování vybraných postupů dle Information Technology Infrastructure Library (ITIL) se zaměřením na návrh a ...