Now showing items 1-20 of 20

 • Adaptivní model pro simulaci znečištění ovzduší 

  Pazúriková, Jana
  Znečištění ovzduší ohrožuje životní prostředí i životy lidí a je třeba lépe pochopit procesy, které se za ním skrývají. Počítačové modely a jejich simulace pomocí advekčně-difuzní rovnice, popřípade jinými způsoby, poměrně ...
 • Biometric Recognition of 3D Faces 

  Mráček, Štěpán
  Diplomová práce byla vypracována na studijním pobytu na "Gjovik University College" v Norsku, a je zpracována v angličtině. Tato práce se zabývá rozpoznáváním 3D obličejů. Je zde popsán obecný biometrický systém a také ...
 • Detekce přerušení papilárních linií otisku prstu a jejich rekonstrukce 

  Cejpek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace s grafickým uživatelským rozhraním pro úpravu papilárních linií otisku prstu, které jsou přerušeny vlivem suchého otisku prstu. Navržený algoritmus pro úpravu papilárních ...
 • Dynamické změny v terénu 

  Dvořák, Radim
  Tato práce se zabývá návrhem, realizací a analýzou modelu pro dynamickou deformaci terénu. Je popsán současný stav problematiky dynamických změn terénu v prostředí OpenSceneGraph a je uveden dostupný relevantní software ...
 • Elektronický RLC měřič 

  Dvořák, Radim
  Práce se zabývá rozborem metod měření pasivních součástek R, L, C užívaných v elektronických obvodech. Práce obsahuje postup výběr metod následný návrh elektronického autonomního RLC měřiče za použití čipů ATMEL, napájeného ...
 • Fyzikální modelování a simulace 

  Dvořák, Radim
  Disertační práce se zabývá modelováním znečištění ovzduší, jeho transportních a disperzních procesů ve spodní části atmosféry a zejména numerickými metodami, které slouží k řešení těchto modelů. Modelování znečištění ovzduší ...
 • Indexování objektů v 3D prostoru 

  Drbal, Miroslav
  Diplomová práce vymezuje definici pojmu indexace a v úvodu se zabývá známými indexovacími algoritmy a strukturami pro indexování objektů v 3D prostoru. Je zde diskutován rozdíl mezi indexováním statických - nepohyblivých ...
 • iPhone aplikace pro rozpoznání SPZ 

  Sládeček, Roman
  Tato práce se zabývá teoretickou a praktickou stránkou tvorby aplikace pro mobilní zařízení Apple iPhone a jeho operační systém iOS. V teoretické části práce jsou obsaženy informace o historii zařízení, o nástrojích k ...
 • Komunikace s navigačním systémem GALILEO 

  Horák, Miroslav
  Tato práce pojednává o komunikaci s evropským navigačním systémem GALILEO. V úvodu rozebírá princip globálních navigačních satelitních systémů, včetně přehledu nejdůležitějších vlastností těch současných (GPS, GLONASS, ...
 • Multiplayer karetní hry žolíky 

  Marek, Lukáš
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci karetní hry žolíky. Hra je navržena jako klient-server aplikace. Uživatelé se připojí na server a mají možnost přidat se k již vytvořené hře nebo si založit vlastní hru. ...
 • Osobní multimediální knihovna 

  Koukal, Jan
  Předmětem této bakalářské práce bylo seznámit se se specifikacemi multimediálních souborů a jejich atributů a také prostudovat možnosti, kterých lze využít pro jejich správu. Dále bylo nutné zaměřit se na již hotová řešení ...
 • Programování průmyslových robotů KUKA 

  Dvořák, Radim
  Tato bakalářská práce pojednává o analýze aktuálních možností programování průmyslových robotů. Postupně se zabývá průmyslovými roboty používanými k manipulaci, jednotlivými druhy programování, jejich vlastnostmi, porovnáním ...
 • Příprava domácích úloh pro předmět Algoritmy 

  Trávniček, Jan
  Práce pojednává o tvorbě domácích úloh pro předmět Algoritmy. Nejvýznamnější část tvoří tři nově implementované domácí úkoly. Součástí práce je i modifikování části systému pro automatické zadávání a vyhodnocování domácích úloh.
 • Rozpoznávání člověka podle žil prstu 

  Lisák, Peter
  Diplomová práce se zabývá biometrickými systémy, konkrétně založenými na rozpoznávání člověka dle žil prstu. Popisuje metodiku vývoje nového biometrického systému. Navrhuje nové postupy porovnávání biometrických vzorů žil ...
 • Rozpoznávání žil prstů lidské ruky 

  Szalayová, Lucia
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi zpracování obrázků v odstínech šedé u žil v prstě lidské ruky a následnou extrakcí a vzájemným porovnáváním vzorů vytvářených žilami. Práce poskytuje úvod do problematiky biometrických ...
 • Virtuální interaktivní procházka krajinou 

  Halas, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou modelování krajiny v OpenGL. Obsahuje teoretický princip vykreslování ve 3D pomocí funkcí OpenGL a popis některých technologií sloužících k modelování realistických objektů a ...
 • Vyhledání spojů MHD pro mobilní telefony 

  Krch, Petr
  Cílem práce bylo navrhnout na internetu nezávislou aplikaci pro mobilní telefony umožňující vyhledání nejrychlejšího spoje v rámci městské hromadné dopravy. Uživatelské rozhraní aplikace je vytvořeno tak, aby její ovládání ...
 • Zlepšení rozlišení pro vícečetné snímky stejné scény 

  Mezera, Lukáš
  Úkolem této diplomové práce je navrhnout vlastní metodu pro zvýšení rozlišení v obraze scény, pokud je k dispozici více snímků dané scény. V teoretické části diplomové práce jsou jako nejlepší metody pro zvýšení rozlišení ...
 • Zpracování dat z přijímače signálu z navigačního systému GPS 

  Srnec, Pavel
  Tato práce pojednává o zpracování dat z GPS přijímače, konkrétně o zpracování výškových map. V první části jsou rozebrány principy technologií GPS a protokolu NMEA s cílem pochopit výpočet aktuální pozice na mapě pomocí ...
 • Zvýšení efektivity montážního pracoviště 

  Dvořák, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá zvýšením efektivity montážního pracoviště (výrobní linky). Postupně pojednává o štíhlé výrobě, jejich základních metodách a emisní normě EURO VI, která úzce souvisí s produkovaným výrobkem. ...