Now showing items 1-20 of 42

 • Analýza nezaměstnanosti v České republice pomocí časových řad 

  Dvořák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v České republice. Pojednává o teorii časových řad a regresní analýze. Analyzuje jak současnou nezaměstnanost na území České republiky, tak i nezaměstnanost v rámci ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Mikolášková, Lýdie
  Bakalářská práce analyzuje společnost Frentech Aerospace s. r. o. v letech 2005 aţ 2010. Analýza společnosti je rozčleněna do dvou částí. První část práce se věnuje finanční analýze pomocí vybraných ekonomických ukazatelů. ...
 • Automatizace měření vlivu rušení na přenosové vlastnosti DSL modemů 

  Dvořák, Tomáš
  Práce se zabývá tvorbou softwaru pro ovládání injektoru šumu DLS-5410DC a generátoru šumu DLS-5800 pro realizaci automatizovaného měření přenosových charakteristik vedení při působení rušivých vlivů. První část práce se ...
 • Automatizace měření vlivu rušení na přenosové vlastnosti DSL modemů 

  Dvořák, Tomáš
  Práce se zabývá tvorbou softwaru pro ovládání injektoru šumu DLS-5410DC a generátoru šumu DLS-5800 pro realizaci automatizovaného měření přenosových charakteristik vedení při působení rušivých vlivů. První část práce se ...
 • "Bez názvu" 

  Vlková, Veronika
 • Changes In Properties Of Perovskite Solar Cells During Their Lifetime 

  Dvořák, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with the problematics of perovskite solar cells, which can be the next generation of photovoltaic solar cells. The objectives of this research are to analyse changes in perovskite solar cells. For measurements ...
 • Difrakce a interference světla pro výuku laboratorních cvičení 

  Dvořák, Tomáš
  Účelem této bakalářské práce je navržení a sestrojení funkční laboratorní úlohy pro měření difrakce a interference světla, která bude vyučována v laboratořích fyzikálního praktika. Na základě zjištěných informací o optických ...
 • Dilatance zemin jako faktor ovlivňující únosnost a silově deformační odezvu prvků hlubinného zakládání 

  Dvořák, Tomáš
  Dilatance zemin je v mechanice zemin velmi důležitý jev, který může zásadně ovlivňovat únosnost a chování geotechnických konstrukcí. V minulosti bylo náročné vliv dilatance přímo zavést do výpočtu, ale nyní s rozvojem ...
 • Elektrické vlastnosti kompozitních materiálů s mikročásticemi a nanočásticemi 

  Dvořák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá sledováním a porovnáváním elektrických vlastností mikro a nanokompozitních materiálů na bázi epoxidových pryskyřic v závislosti na teplotě. Jsou sledovány teplotní závislosti ztrátového činitele, ...
 • Facelift EDU 

  Sobotková, Monika
  Diplomová práce řeší přestavbu předzávodní zóny Jaderné elektrárny Dukovany. Tento prostor obsahuje doprovodné funkce k provozu elektrárny jako je administrativa, metrologie, sklady, šatny a služby. Dále se zde nachází ...
 • Facelift EDU 

  Rokotianskaia, Kseniia
  Předmětem diplomové práce je zpracování architektonické studie přestavba předzávodní zóny Facelift elektrárny Dukovany. Místem stavby je území, které patří obci Dukovany a sousedí s obcí Rouchovany. Jako celek je toto území ...
 • Facelift EDU 

  Tomoryová, Bianka
  Predmetom diplomovej práce je spracovanie architektonickej štúdie predzávodnej zóny Jadrovej elektrárne Dukovany. Projekt nadväzuje na preddiplomový projekt, ktorého cieľom bolo spracovať urbanistický koncept. V súčasnosti ...
 • Krááááááárgh 

  Cilečková, Markéta
 • Kulturní centrum Kopřivnice 

  Kubza, Karel
  Vize znovuoživení a přetvoření městského centra v Kopřivnici. Architektonická studie centra středního města s důrazem na rekonstrukci kulturního domu a navazujících budov muzea a knihovny.
 • Kulturní centrum Kopřivnice 

  Joja, Milan
  Cílem práce bylo nalezení přístupu k řešení transformace kulturních staveb 70. 80. let 20. století.
 • Kulturní centrum Kopřivnice 

  Friml, Jan
  Projekt si klade za cíl navrhnout rekonstrukci (transformaci) objektu kulturního centra v centru města Kopřivnice. Analyzuje a rozšiřuje nabídku funkcí a navyšuje kulturní i estetickou hodnotu objektu i okolí a řešeny jsou ...
 • Kvalitativní metriky zdrojového kódu v jazyce Java 

  Sherstobitov, Vladyslav
  Pro kontrolu a zlepšovaní kvality zdrojového kódu musí být zaveden systém, který se skládá z kvantitativních metrik a jejich analýzy. S použitím metrik kvality softwaru, které reprezentují, jak dobře je zdrojový kód napsán, ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Schmid, Vladimír
  Navržený čtyřpodlažní dům reaguje na okolní zástavbu a vyplňuje proluku na nároží. Hmota domu je jako harmonika rozevřena mezi své sousedy a otevírá se k nábřeží a k slunečnímu svitu. Do dvorní části se naopak uzavírá. ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Korčák, Jan
  Návrh budovy je zásadně ovlivněn lokalitou, které velmi dominují fenomény nábřeží a nároží. Vzhledem k nim se návrh snaží akcentovat horizontalitu a zároveň výrazně definovat nároží jako významný orientační prvek ve městě. ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Polášková, Lenka
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na křižovatce ulic Brabansko – Malá Dlážka v bezprostřední blízkosti centrální části města Přerova novým objektem (objekty). ...