Now showing items 1-12 of 12

 • 3D tištěná směrová anténa 

  Dvořák, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá studiem směrových antén s následným návrhem a optimalizací trychtýřové antény integrované do substrátu v pásmu Ka (26,5 - 40 GHz). První část práce obsahuje teoretický rozbor jednotlivých ...
 • 3D tištěná směrová anténa 

  Dvořák, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá studiem směrových antén s následným návrhem a optimalizací trychtýřové antény integrované do substrátu v pásmu Ka (26,5 - 40 GHz). První část práce obsahuje teoretický rozbor jednotlivých ...
 • Algoritmy klasifikace paketů 

  Puš, Viktor
  Tato práce se zabývá klasifikací paketů v počítačových sítích. Klasifikace paketů je klíčovou úlohou mnoha síťových zařízení, především paketových filtrů - firewallů. Práce se tedy týká oblasti počítačové bezpečnosti. Práce ...
 • Analýza vlivů na reklamu na trhu s doplňky stravy 

  Jandáková, Pavla
  Tématem předkládané diplomové práce je analýza legislativních vlivů na reklamu. Kromě obecné úpravy reklamy je práce zaměřena především na regulaci reklamy doplňků stravy. Na konkrétních příkladech jsou uvedeny rozbory ...
 • Evoluční návrh kolektivních komunikací akcelerovaný pomocí GPU 

  Tyrala, Radek
  Tato práce provádí analýzu existující aplikace implementující evoluční algoritmus pro plánování kolektivních komunikací a navrhuje možnosti její akcelerace s využitím obecných výpočtů na grafických čipech (GPU). V práci ...
 • Návrh planárního optického vlnovodu 

  Dvořák, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá teoretickými základy planárních optických vlnovodů, možnostmi výroby a návrhem planárního optického vlnovodu. Návrh vlnovodu bude simulován pomocí softwaru FDTD Solutions a také Ansoft HFSS. ...
 • Paralelizace ultrazvukových simulací pomocí 2D dekompozice 

  Nikl, Vojtěch
  Tato práce je součástí projektu k-Wave, což je simulační nástroj akustické tomografie sloužící k simulaci a rekonstrukci akustických vlnových polí a jeho hlavním přínosem je plánování ultrazvukových operací lidské tkáně, ...
 • Rychlá rekonstrukce fotoakustických obrazů 

  Kukliš, Filip
  Schopnost rekonstrukce fotoakustických obrazů je důležitým předpokladem pro studium měkkých tkaniv, nebo vaskulárního a lymfatického systému v malém prostoru a ve vysokém rozlišení. V současné době řešení vyžaduje enormní ...
 • Uplatnění statistických metod při posuzování finanční výkonnosti podniku 

  Dvořák, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá využitím statistických metod v praxi. Z oboru statistiky je v práci použita regresní analýza a analýza časových řad, díky kterým dochází ke kritickému zhodnocení finanční situace společnosti ...
 • Vytápění staveb. objektu zdroji na různé druhy paliv s vyhodnocením ekonomické výhodnosti 

  Dvořák, Václav
  Tato práce se zabývá tématem „Vytápění stavebního objektu zdroji na různé druhy paliv s vyhodnocením ekonomické výhodnosti“. Na toto téma je zpracována teoretická část, následně je téma aplikováno na zadané budově. Projekt ...
 • Vývoj paralelních aplikací s Intel Threading Tools 

  Vadkerti, Ladislav
  Dnešním trendem v návrhu mikroprocesorů je zvyšování počtu výkonných jader na jednom čipu. Zvyšování taktovací frekvence dosáhlo svých limitů způsobených rostoucí energetickou spotřebou. Tento trend přináší nové možnosti ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku pomocí časových řad 

  Dvořák, Václav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na využití statistických metod v praxi, zvláště pak se zajímá o finanční analýzu společnosti HELIX Liberec s.r.o. vyjádřenou vybranými ekonomickými ukazateli v časových řadách v letech ...