Now showing items 1-20 of 35

 • Akcelerace identifikace HTTP hlaviček v obvodech FPGA 

  Bryndza, Ivan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá hardvérovou akceleráciou identifikácie hlavičiek HTTP protokolu, ktorý je na internete veľmi rozšírený. Cieľom je navrhnúť a implementovať hardvérovú architektúru, ktorá bude slúžiť na ...
 • Automatické testování 10GbE zařízení 

  Avramović, Nikola
  Tato práce se zabývá návrhem modelu pro funkční verifikaci a návrhem syntetizovatelného testru 10Gb Ethernet zařízení, které používají XGMII rozhraní. Pro popis modelu je použit programovací jazyk VHDL. Práce zahrnuje ...
 • Automatizovaný skleník pro mladé rostliny orchidejí 

  Chovančíková, Lucie
  Cílem této práce je sestrojení automatizovaného skleníku, který bude zajišťovat ideální podmínky pro orchideje ve skleníku – tj. vlhkost, teplotu, zalévání, cirkulaci vzduchu apod. První část práce se zaobírá rozborem ...
 • Autonomní systém koupelnové klimatizace 

  Zapletal, Ladislav
  Práce se zabývá návrhem, teoretickým rozborem a postupem realizace systému, který dle shromážděných dat adekvátně spíná vyhřívání topné podložky pod zrcadlem, odvětrávacího zařízení a dle potřeb otevírá a přivírá ventil ...
 • Behaviorální syntéza digitálních obvodů 

  Jendrušák, Ján
  Táto práca sa zaoberá praktickým otestovaním behaviorálnej syntézy ako spôsobu návrhu digitálnych obvodov a jej momentálnym progresom pri tvorbe RTL popisov. V úvode práce sú popísané hlavné úlohy behaviorálnej syntézy ...
 • Formalní verifikace RISC-V procesoru s využitím Questa PropCheck 

  Javor, Adrián
  Témou tejto diplomovej práce je Formálna verifikácia RISC-V procesoru s využitím Questa PropCheck pomocou formálnych tvrdení jazyka SystemVerilog Assertions. Teoretická časť práce je venovaná architektúre RISC-V, popisu ...
 • Generátor harmonických signálů pro simulaci modelů analogových obvodů 

  Tománek, Jakub
  Cílem této práce je prozkoumat možnosti generování diskrétního harmonického signálu na obvodu ASIC a FPGA za účelem simulace analogových obvodů. V teoretické části jsou rozebrány vybrané algoritmy, které se nejvíce hodí ...
 • High Precision Reference Position Generator for Motor Control in FPGA 

  Dvořák, Vojtěch (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The paper deals with an architecture of a high precision reference position generator for a motor controller implemented in FPGA. The architecture was developed to achieve high accuracy and tunability with concern to ...
 • Implementace jádra 8-bitového mikrokontroléru do FPGA a ASIC 

  Walletzký, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem jádra 8-bitového mikroprocesoru kompatibilního s jedním z 8-bitových mikrokontrolérů PIC společnosti Microchip. Teoretická část práce zkoumá jednotlivé architektury 8-bitových mikrokontrolérů ...
 • Implementace koncového bodu v síti SpaceWire do FPGA 

  Hráček, Marek
  Předkládaná práce se zabývá návrhem koncového rozhraní standardu SpaceWire, používaného vesmírnými plavidly pro komunikaci mezi palubními zařízeními a systémy. V teoretické části je popsán standard samotný, způsob provozu ...
 • Implementace mikroprocesoru AVR do obvodu FPGA 

  Hájek, Radek
  Bakalářská práce se zabývá implementací jádra procesoru Atmel AVR do programovatelného hradlového pole FPGA v jazyce VHDL. Shrnuje základní architekturu procesoru a způsoby adresování v něm. V rámci práce bylo navrženo ...
 • Implementace modulární aritmetiky do obvodů FPGA a ASIC 

  Sýkora, Michal
  Táto práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou modulárnej aritmetiky do obvodov FPGA a ASIC. Jej hlavným cieľom je vytvoriť knižnicu syntetizovateľných funkcií v jazyku C++/SystemC pre operácie v modulárnej ...
 • Implementace přijímače a vysílače protokolu RMAP do FPGA 

  Walletzký, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a implementací řadičů protokolu RMAP používaného pro přístup do paměti mezi koncovými uzly sítě SpaceWire. V teoretické části seznamuje se sítí SpaceWire, poté podrobně popisuje protokol RMAP a ...
 • Implementace rychlých sériových sběrnic v obvodech FPGA 

  Drbal, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá implementací rychlé sériové sběrnice a SATA kontroléru do obvodu FPGA. Je rozdělena do dvou částí. V první části je navržen sériový vysílač pro komunikaci mezi obvody FPGA a v druhé je navržen ...
 • Implementace tvarování anténních příjmových svazků radaru v FPGA 

  Bárta, Jakub
  Práce se v úvodu zabývá teorií radarů a jejich rozdělením. Dále představuje maticové antény, jejich parametry a možnosti práce s nimi. V hlavní části je proveden návrh systému pro výpočet tvarování příjímových svazků na ...
 • Implementace tvarování anténních příjmových svazků radaru v FPGA 

  Bárta, Jakub
  Práce se zabývá návrhem, implementací a ověřením funkce digitálního tvarovače přijmových svazků 3D radaru. V textu práce je odvozen algoritmus tvarování a detailně popsána jeho implementace na desce osazené obvodem Cyclone ...
 • Implementace výpočtu FFT v obvodech FPGA a ASIC 

  Dvořák, Vojtěch
  Cílem diplomové práce je navrhnout implementaci algoritmu rychlé Fourierovi transformace, kterou lze použít v obvodech FPGA nebo ASIC. Implementace bude modelována v prostředí Matlab a následně bude použit tento návrh jako ...
 • IP core pro řízení BLDC motorů 

  Hráček, Marek
  Tato diplomová práce pojednává o vektorovém řízení synchronních BLDC a PMSM motorů pomocí FPGA. V první části je popsána základní teorie těchto motorů a jejich řízení. Následně je popsáno vektorové řízení a jeho náležitosti ...
 • Kodér a dekodér samoopravného kódu pro programovatelné paměti typu ROM 

  Bareš, Jan
  Práce se zabývá teorií kódování, analyzuje současné skupiny samoopravných kódů a popisuje vlastnosti a parametry vybraných zástupců těchto skupin. Na základě daných kritérií vybírá porovnáním těchto parametrů a vlastností ...
 • Měření parametrů komunikace přes sběrnici PCI Express 

  Dujiček, Ondřej
  Tato práce se zabývá parametry ovlivňujícími propustnost PCI Express sběrnice a jejím výsledkem je návrh a implementace jednotky pro měření parametrů komunikace přes PCI Express sběrnici. Jednotka je implementovaná v jazyce ...