Now showing items 1-3 of 3

 • Měření rychlosti a polohy objektů optickými a elektromagnetickými metodami 

  Dvořák, Zdeněk
  Práce srovnává a popisuje vlastnosti optických a elektromagnetických metod pro měření rychlosti předmětů. Tyto metody se využívají v balistické laboratoři společnosti PROTOTYPA, a.s. Pro komplexnější náhled na problematiku ...
 • Technická analýza 

  Němec, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je technická analýza – vytvoření investičních strategií. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska vztahující se k technické analýze a indikátorům. V praktické části je zmapována ...
 • Využití fuzzy logiky pro hodnocení dodavatelských rizik 

  Šidák, Matěj
  Tato diplomová práce se věnuje hodnocení hlavních dodavatelů společnosti MERTASTAV s.r.o. a stanovení jejich míry rizika spolupráce. Cílem práce je navrhnout a vytvořit model pro efektivnější hodnocení dodavatelů. Při ...