Now showing items 1-3 of 3

 • Komunikační rozhraní internetového obchodu a informačního systému firmy 

  Dvořák, Zdeněk
  Práce se zabývá konkrétním rozborem a realizací napojení jednotlivých zvolených částí internetového obchodu na definované moduly informačního systému v obchodní firmě GOLF TIME, s.r.o. Bakalářská práce analyzuje jednotlivé ...
 • Rozložení proudu na lineárních anténách 

  Dvořák, Zdeněk
  Bakalářská práce Rozložení proudu na lineárních anténách se zabývá měření rozložení proudu na anténním vodiči. Blíže je rozebrán princip měření pomocí měřící smyčky. V té se indukuje napětí přímo úměrné magnetické indukci, ...
 • Využití fuzzy logiky pro hodnocení dodavatelských rizik 

  Šidák, Matěj
  Tato diplomová práce se věnuje hodnocení hlavních dodavatelů společnosti MERTASTAV s.r.o. a stanovení jejich míry rizika spolupráce. Cílem práce je navrhnout a vytvořit model pro efektivnější hodnocení dodavatelů. Při ...