Now showing items 1-20 of 28

 • Elektronické obchodování na finančních trzích 

  Antoš, Milan
  Tato práce se zabývá analýzou elektronického obchodování na finančních trzích. Popisuje základní principy fungování některých elektronických transakčních mechanizmů, které jsou běžně aplikovány v reálném prostředí finančních trhů.
 • Elektronický obchod a jeho marketing 

  Musilová, Veronika
  Ve své diplomové práci se budu věnovat vytvoření vhodného modelu e-marketingu pro elektronický obchod květinářství. Cílem bude skloubit možné nástroje online marketingu tak, aby mohla firma úspěšně fungovat na internetu a ...
 • Elektronický obchod a jeho strategie 

  Musilová, Veronika
  Ve své bakalářské práci se budu věnovat navržení vhodné strategie pro elektronický obchod, kterou budou moci v případě zájmu využít výrobní firmy. Cílem je skloubit požadavky zákazníků s možnostmi, které výrobní podniky ...
 • Elektronický obchod ve 3D rozměru 

  Spousta, Martin
  Diplomová práce pojednává o problematice tvorby 3D elektronických obchodů v obecné rovině praktického využití. Obsahuje popis současného stavu elektronických obchodů, teoretické řešení problému přechodu na 3D s popisem ...
 • Internetový marketing pro advokátní kancelář 

  Kroulíková, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení internetového marketingu pro advokátní kancelář. Vysvětluje konkrétní pojmy související s danou problematikou, které jsou důležité pro teoretické znalosti. Obsahuje současný stav ...
 • Komunikační rozhraní internetového obchodu a informačního systému firmy 

  Dvořák, Zdeněk
  Práce se zabývá konkrétním rozborem a realizací napojení jednotlivých zvolených částí internetového obchodu na definované moduly informačního systému v obchodní firmě GOLF TIME, s.r.o. Bakalářská práce analyzuje jednotlivé ...
 • Model e-marketingu pro dialogové prostředí e-commerce 

  Hliničan, Marek
  Táto bakalárska práca obsahuje analýzu spoločnosti Chemtrend s.r.o. a návrhy, ako by firma mala skvalitniť svoj e-marketing. K tomu som pre ňu vytvoril nové webové stránky, ktoré sú optimalizované pre vyhľadávače a navrhol ...
 • Model e-marketingu vybrané části bankovního sektoru 

  Sukupová, Martina
  Bakalářská práce pojednává o porovnání klíčových bank České republiky z hlediska nabízených služeb pro různé typy klientů. Výběr bank je zúžen na dvě konkrétní (Česká spořitelna, Komerční banka). Dále práce popisuje ...
 • Model e-shopu 

  Kavalec, Martin
  Bakalářská práce vychází z provedené analýzy současného stavu firmy Salleko, s. r. o. Na jejímž základě se zaměřuje na rozšíření svých podnikatelských aktivit v elektronickém prostředí. A to na zavedení internetového ...
 • Model elektronického bankovnictví 

  Veselý, Milan
  Cílem této bakalářské práce je analýza současného stavu propojení klienta s bankou prostřednictvím elektronického bankovnictví a návrh modelu pro podnikatelské prostředí. Jednotlivé části kapitoly o současném stavu jsou ...
 • Model elektronického obchodu B2C 

  Souček, Vilém
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretická východiska, která se zabývají problematikou elektronického obchodu. Obsahuje zhodnocení situace společnosti ELEKTROOPRAVNA RAUS s.r.o. Velké Meziříčí, analýzu trhu, na kterém se ...
 • Model elektronického obchodu cestovní kanceláře 

  Babáková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá elektronickým obchodem firmy. Obsahem práce je analýza a návrh na zlepšení stávajícího elektronického obchodu. Nové možnosti efektivní podpory prodeje ve vztahu k zákazníkům prostřednictvím internetu.
 • Model elektronického obchodu firmy 

  Ševčíková, Barbora
  Bakalářská práce charakterizuje a analyzuje firmu Nexx, spol.s. r. o. Obsahuje návrh řešení problémů, vyplívajících z analýzy, vedoucí ke zlepšení budoucího postavení firmy Nexx na trhu s HW. Realizace návrhu e-shopu povede ...
 • Model elektronického obchodu pro služby 

  Zechmeisterová, Věra
  Obsahem práce je vytvoření modelu informačního zabezpečení služeb autoopravny a vytvoření odpovídajícího systémového řešení elektronického obchodování této autoopravny.
 • Model přímých plateb v internetovém obchodu 

  Svobodová, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na funkci přímých plateb v elektronickém prostřední. Stanovuje model, který pomáhá k lepšímu poukazování přímých plateb v internetovém obchodování. Cílem práce je právě navrhnutí takového modelu, ...
 • Moderní trendy elektronického obchodu 

  Pospíšil, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem 3D banneru a 3D modelu pro elektronický obchod pomocí nových moderních technologií.
 • Možnosti přímých plateb v elektronickém obchodě 

  Kousal, Pavel
  Tématem mé bakalářské práce je „Možnosti přímých plateb v elektronickém obchodě“ a návrh optimálního modelu přímých plateb pro elektronický obchod. V práci se zabývám elektronickými platebními prostředky, jejich realizací ...
 • Návrh e-obchodu pro specializovanou prodejnu MAX 

  Kovářová, Petra
  Vybrala jsem si návrh e-obchodu pro společnost MAX. Jedinou vadou na tomto skvělém podnikání je to, že majitel stále nemá webové stránky. Pokusím se tedy pomocí dotazníků a průzkumu trhu zjistit, zda by krok na e-obchod ...
 • Návrh elektronického 3D katalogu 

  Špaček, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řešení elektronického 3D katalogu sortimentu soukromé firmy. Práce poskytuje teoretický základ 3D modelování a metod, kterých se zde využívá. Popisuje některé možnosti pro zobrazení ...
 • Návrh elektronického 3D katalogu a manuálu 

  Tuček, Luděk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem moderního elektronického 3D katalogu a manuálu, který bude sloužit uživateli a provozovateli expanzní turbíny k rychlému vyhledání a určení požadovaného náhradního dílu expanzní ...