Now showing items 1-5 of 5

 • Diagnostika depozice tenkých vrstev připravovaných z tetravinylsilanu 

  Flamíková, Kristýna
  Tématem diplomové práce je diagnostika plazmatu užívaného pro depozice tenkých vrstev na bázi organo-křemíkových sloučenin. Tyto vrstvy mají široké využití jako ochranné povrchy materiálů nebo ochranná fáze při tvorbě ...
 • Diagnostika plazmatu během depozice organosilikonových vrstev 

  Jakobová, Martina
  Tématem této bakalářské práce je diagnostika plazmatu během depozice tenkých organosilikonových vrstev. Jako monomer byl použit hexamethyldisiloxan (HMDSO), diagnostickou metodou byla emisní spektroskopie plazmatu. V ...
 • Posouzení vybrané části vodovodní sítě 

  Mrázek, Jan
  Cílem diplomové práce je zpracování rešerše v oblasti sledování vodovodních sítí a jejich modelování. V praktické části bude nejprve popsána samotná síť a její technický stav a z poznatků z rešerše bude vytvořen hydraulický ...
 • Studie snížení ztrát vody 

  Klement, Jan
  Cílem této diplomové práce je na vybraných lokalitách posoudit skutečný stav ztrát pitné vody z vodovodního řadu a navrhnout variantu vedoucí k jejich snížení.
 • Vyhodnocení ztrát vody pro vybraná tlaková pásma města Brna 

  Konečný, Pavel
  Ztráty vody je množství vody uniklé z vodovodní sítě. Kontrola ztrát vody je jednou ze základních povinností provozovatelů. Jejich velikost poukazuje na technický stav vodovodu a je rozhodující pro plánování investic na ...