Now showing items 1-3 of 3

 • Mikroplasty v půdě 

  Dvořáková, Alena
  Bakalářská práce se zabývá posouzením vhodnosti infračervené spektrometrie pro identifikaci plastů a mikroplastů v půdách. Byly použity techniky DRIFT (difuzní reflektance) a ATR (zeslabená úplná reflektance). Pro analýzu ...
 • Studie řízení plynulých materiálových toků s využitím značení produktů 

  Dvořáková, Alena
  Diplomová práce analyzuje současné způsoby a postupy při skladování a značení zboží společnosti Disk obchod & technika, spol. s.r.o. Obsahuje návrh identifikace zboží, který povede k optimalizaci materiálových toků z ...
 • Zahradní město 

  Dvořáková, Alena
  Práce se zabývá hledáním odpovědi na prvotní otázku, co je době zahradní město a jak jej chápat. Hledání identity v místě, které je v současnosti odtrhnuté od města. Návrh je reakcí na původní urbanistickou studii od ...