Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza řezání tenkostěnných součástí pilou 

  Spáčil, Radek
  Diplomová práce se zabývá řezáním tenkostěnných součástí pomocí kotoučové pily z rychlořezné oceli. Nejprve jsou formou rešerše ukázány nejpoužívanější konvenční a nekonvenční možností dělení materiálu. Další kapitola ...
 • Bytový dům v Třebíči 

  Dvořáková, Jana
  Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu bytového domu v Třebíči, který se nachází v kraji Vysočina. Bytový dům je nepodsklepený se třemi nadzemními podlažími a jedním hlavním vstupem do ...
 • Domov pro seniory 

  Dvořáková, Jana
  Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu domova pro seniory, v katastrálním území městys Blížkovice. Jedná se o třípodlažní objekt s podsklepením. V suterénu se nachází sklepní kóje, garáže ...
 • Návrh technologie výroby závěsu dveří automobilu 

  Dvořáková, Jana
  Bakalářská práce předkládá návrh výroby závěsu dveří automobilu z plechu ČSN 11 321 a ekonomické zhodnocení zvolené varianty. Závěs je vyráběn ve sdruženém nástroji operacemi stříhání a ohýbání. Nástroj je upnut do rámového ...
 • Polyfunkční dům ve Frýdku-Místku 

  Suchý, Petr
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace polyfunkčního domu. Jedná se o pětipodlažní objekt s podsklepením. Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová, plochá střecha. Objekt je rozdělen do ...
 • Polyfunkční objekt Pardubice 

  Dvořáková, Jana
  Jedná se o návrh polyfunkčního domu v Pardubicích, který obsahuje 3 funkce: funkce kavárny, administrativy a bydlení. Budova je čtyřpodlažní, nepodsklepená a má plochou střechu. Stavba je navržena jako skeletový konstrukční ...
 • Řezná keramika a její efektivní využití 

  Podešva, Lukáš
  První část této práce, uvádí základní poznatky o řezné keramice (druhy, značení, struktura, fyzikálně-mechanické vlastnosti, použití, výroba) a hodnotí tento nástrojový materiál z hlediska řezivosti. Druhá část je zaměřena ...
 • Technologická příprava výroby stírací desky 

  Balhar, David
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout technologickou přípravu výroby stírací desky. Vypracování je rozděleno do čtyř kapitol. První kapitola popisuje tvářecí nástroj (funkci a konstrukci). V druhé kapitole je ...
 • Třískové a netřískové obrábění 

  Hordějčuk, Jakub
  Vytvořit jakoukoliv součást je možné mnoho způsoby, volba konkrétního způsobu závisí na mnoho faktorech. Cílem práce je představit v současné době nejčastěji používané metody obrábění. Postupně jsou představeny nejvyužívanější ...
 • Uplatnění moderních metod obrábění při výrobě speciálních nástrojů a dílů. 

  Přibylová, Martina
  Předmětem této diplomové práce je aplikace moderních metod obrábění na vybrané součásti v konkrétní firmě. Pro technicko – ekonomické hodnocení se vycházelo jak z reálných časů, tak z časů normativních. V závěru práce bylo ...