Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza specifik zdanění neziskových subjektů 

  Šalomon, Martin
  Bakalářská práce popisuje problematiku a specifika zdaňovaní u neziskových subjektů. V teoretické části jsou popsány rozdílnosti v režimech zdaňování neziskových subjektů oproti ziskovým subjektům u daně z příjmů právnických ...
 • Návrh na změnu pojistného portfolia vybraného podnikatelského subjektu 

  Přikrylová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá návrhem na změnu pojistného portfolia pro vybraný podnikatelský subjekt. Obsahuje analýzu rizik a návrh takového pojistného portfolia, díky kterému budou nejzávažnější rizika společnosti prostřednictvím ...
 • Optimalizace tvorby a čerpání rozpočtu vybrané firmy 

  Ticháček, Jiří
  Práce se zabývá rozpočetnictvím neziskových organizací v České republice. Teoretická část specifikuje jednotlivé druhy činností a doporučení při tvorbě a čerpání rozpočtů. Analytická část pak tyto poznatky aplikuje a dále ...
 • Problematika registrace k DPH u obcí 

  Šalomon, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou registrace obcí k dani z přidané hodnoty v České republice a následnými souvisejícími problémy s uplatňováním daně z přidané hodnoty u obcí. V diplomové práci je stanovena metodika ...