Now showing items 1-2 of 2

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Dvořáková, Terezie
    Prostudování historické koncepce zahrady mě vedlo k zamyšlení se nad urbanistickým pojetím stávajícího vstupu a ke zvážení možnosti obnovy původního vstupu skrz kolonádu na osu rotundy. Tento vstup již není možné dnes ...
  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Dvořáková, Terezie
    Prostudování historické koncepce zahrady mě vedlo k zamyšlení se nad urbanistickým pojetím stávajícího vstupu a ke zvážení možnosti obnovy původního vstupu skrz kolonádu na osu rotundy. Tento vstup již není možné dnes ...