Now showing items 1-1 of 1

  • Ekotoxikologické hodnocení kalů z čistíren odpadních vod 

    Hellingerová, Lucie
    Pomocí dostupných testů ekotoxicity bude provedeno hodnocení kalů z odlišných čistíren odpadních vod. Hodnocení bude provedeno v souladu s platnou legislativou. Na základě těchto hodnot budou kaly zařazeny do tříd ...