Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh koncového efektoru pro průmyslový robot 

    Dvorník, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá rozdělením koncových efektorů používaných v průmyslové robotice. V úvodní části práce jsou popsány základní druhy průmyslových robotů. Dále se práce zabývá rozdělením a popisem jednotlivých ...
  • Návrh robotické buňky pro svařování rámu motocyklu 

    Dvorník, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem koncepce robotického pracoviště pro svařování rámu motocyklu. Na začátku práce jsou stanoveny parametry svařovací linky. Dále je popsán rozbor svařovaného rámu motocyklu. Následuje ...