Now showing items 1-1 of 1

  • Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku 

    Stryja, Michal
    Bakalářská práce se zabývá vedením a řízením spolupracovníků, interpersonální komunikací a vztahy mezi pracovníky ve stavební firmě. Tato témata jsou podrobně rozebrána v teoretické části, na kterou navazuje část empirická. ...