Now showing items 1-1 of 1

  • Nájemní bydlení 

    Eckeltová, Petra
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nájemního bydlení v České republice. V první části zhodnocuje současnou situaci bytového fondu ČR a dostupnost bydlení. Je zaměřena na nájemní bydlení včetně jeho právní úpravy. ...