Now showing items 1-3 of 3

 • Náhodný generátor čísel na bázi šumu pro nízkovýkonnové zařízení 

  Ecler, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vlastním návrhem hardwarového generátoru náhodných čísel s využitím nízko-výkonového mikrokontroleru MSP430. Nejprve jsou popsány stávající způsoby generování náhodných čísel a srovnání různých ...
 • Přítomnost mrtvého uzlu v distribuovaném systému 

  Ecler, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou distribuovaných systémů a algoritmů. Nejprve je popsána teorie souvisící se zkoumanou problematikou a následně matematické nástroje sloužící k modelovaní distribuovaného systému s ...
 • Vliv stochastických selhávaní linek na protokol push-sum 

  Ecler, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou distribuovaného výpočtu a matematického aparátu sloužícího k modelování distribuovaných systémů. Nejprve je popsána problematika distribuovaných algoritmů a vzniklých chyb a následně ...