Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace vybraného podniku a návrhy na její zlepšení 

    Eclerová, Aneta
    Tato diplomová práce se věnuje hodnocení finanční situace podniku Sklárny Moravia, a. s. pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. První část práce se zabývá teorií problematiky finanční analýzy, jejími cíli, metodami ...
  • Marketingový mix společnosti Webkomplet, s. r. o. 

    Eclerová, Aneta
    Předmětem bakalářské práce „Marketingový mix společnosti Webkomplet, s. r. o.“ je analýza současného stavu společnosti a návrh na jeho zlepšení pomocí jednotlivých nástrojů marketingového mixu. Práce je rozdělena do tří ...