Now showing items 1-1 of 1

  • Moderní kompresní formáty digitálního obrazu 

    Eder, Radek
    V této bakalářské práci je nastíněna problematika komprese digitálního obrazu. Jsou zde popsány základní barevné modely RGB a YCbCr a převod mezi nimi. Popsány jsou současně používané kodeky digitálního obrazu. Detailněji ...