Now showing items 1-2 of 2

  • Cyklostezka Blansko – Nový Hrad 

    Efenberk, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace koridoru pro chodce a cyklisty na trase Blansko ČKD – Nový Hrad. Jedná se o společnou obousměrnou stezku pro chodce a cyklisty vedoucí podél toku řeky Svitavy a ...
  • Statická analýza detailu kovového spoje 

    Efenberk, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá statickou analýzou detailu kovového spoje. Jedná se o šroubový přípoj stropnice na prolamovaný průvlak. K vytvoření modelu byl použit program RFEM od společnosti Dlubal Software s. r. o. Model ...