Now showing items 1-1 of 1

  • Statická analýza detailu kovového spoje 

    Efenberk, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá statickou analýzou detailu kovového spoje. Jedná se o šroubový přípoj stropnice na prolamovaný průvlak. K vytvoření modelu byl použit program RFEM od společnosti Dlubal Software s. r. o. Model ...