Now showing items 1-4 of 4

 • Fundamentální analýza vybraných akcií 

  Fidranský, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá fundamentální analýzou akcií. První část se týká teorie finančních trhů a především jednotlivých postupů a metod, které jsou využity v následné praktické části. V praktické části je na základě ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Malý, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na téma kreativity, inovace a organizační kultury. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a vztahy mezi nimi s doporučením pro použití v praxi. Praktická část je zaměřena na analýzu ...
 • Návrh financování revitalizace bytového domu v Náchodě. 

  Effenberk, Pavel
  Tato diplomová práce pojednává o možných způsobech financování revitalizace bytového domu. Obsahuje řešení zbývající části revitalizace konkrétního bytového domu, od výpočtů tepelné úspory, přes výběr realizátora stavebních ...
 • Návrh systému hodnocení a odměňování pracovníků vybraného podniku 

  Effenberk, Pavel
  Bakalářská práce pojednává o systému hodnocení a odměňování pracovníku v konkrétním podniku, kde byla tato oblast opomíjena. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti hodnocení a odměňování pracovníků, dále analyzuje současný ...