Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizace pracoviště pro svařování laserem 

    Elger, Jiří
    Cílem této diplomové práce na téma „Automatizace pracoviště pro svařování laserem“ je návrh automatizované manipulace s výrobky pro čtyř polohový svařovací laser, který vychází ze zadání reálného projektu pro společnost ...
  • Měření provozu tepelného čerpadla vzduch-voda za reálných podmínek 

    Elger, Jiří
    Bakalářská práce na téma „Měření provozu tepelného čerpadla vzduch-voda za reálných podmínek“ se zabývá vyhodnocením provozu tepelného čerpadla v rodiném domě s následným zjištěním závislosti topného faktoru a tepelného ...