Now showing items 1-18 of 18

 • Aktuální trendy v zabezpečení Wi-Fi sítí standardu IEEE 802.11 

  Blažek, Ondřej
  Tato práce popisuje možnosti zabezpečení standardu 802.11. Je zde popsán princip WEP algoritmu, problém s jeho inicializačním vektorem, který vede k statistickému útoku a odhalení jeho tajného klíče. Mimo to jsou zde ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Endrle, Pavel
  Tato diplomová práce analyzuje spokojenost zákazníků určité firmy a na jejím základě definuje metody a doporučení k jejímu zvyšování. Teoretická část práce je zaměřena na popis metod využívaných při analýzách spokojenosti, ...
 • Analýza závislosti moderních komunikačních služeb a kanálů na zpoždění, optimalizace QoS 

  Rozman, Jiří
  Hlavním obsahem práce je seznámení se s možnostmi služeb využívajícími přenos dat v reálném čase v bezdrátových sítích. Teoretická část prezentuje bezdrátové sítě založené na standardu IEEE 802.11 a jejich využití v praxi. ...
 • Inovativní směrovací protokoly 

  Rouča, Tomáš
  Cílem této práce bylo seznámit se s technologií směrování dat v počítačové síti. V práci byly popsány v teoretické rovině vlastnosti současných a minulých směrovacích protokolů a jejich využití v informačních systémech. ...
 • Laboratorní úloha Virtuální sítě typu OpenVPN 

  Kortus, Jiří
  Tato práce v úvodu popisuje principy virtuálních privátních sítí (VPN) a stručně zmiňuje hlavní protokoly a přístupy pro jejich realizaci. Následně se podrobněji zaměřuje na seznámení čtenáře s charakterem a vlastnostmi ...
 • Měření vzdálenosti pomocí senzorů mobilního telefonu 

  Hubr, Ivo
  Vzdálenost a s ní související parametry mohou být měřeny konkrétními senzory mobilního zařízení. Úvod práce se zaměřuje na popis těchto senzorů a vlivů na jejich přesnost. K měření vzdálenosti existuje řada vhodných postupů, ...
 • Modelování PLC komunikace s využitím Network Simulator-3 

  Pánek, Jiří
  Semestrální práce se zabývá datovou komunikací po silnoproudém vedení a její simulací v prostředí Network Simulator-3. První část náleží obecnému popisu PLC, shrnuje její dělení a příslušné standardy. Následující část ...
 • Modernizace laboratorní výuky přístupových a transportních sítí 

  Kolář, Michal
  Práce se zabývá vybavením laboratoře přístupových a transportních sítí se zaměřením na spolupráci jednotlivých zařízení. Navrhuje úkoly vhodné pro řešení formou laboratorní úlohy s přihlédnutím k praxi. K třem novým úlohám ...
 • Moderní trendy v zabezpečení sítí standardu 802.11 

  Ševčík, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá zabezpečením standardu 802.11. V úvode práce je detailne popísaný tento štandard a jeho jednotlivé zložky. V ďalšej časti sú popísané možnosti jeho zabezpečenia a prípadné nedostatky v nich. ...
 • Moderní trendy v zabezpečení Wi-Fi sítí standardu IEEE 802.11 

  Lieskovan, Tomáš
  Práce se zaměřuje na problematiku bezdrátových sítí Wi-Fi. V práci jsou popsány jednotlivé principy šifrování WEP, WPA a WPA2. Nejprve je rozebrán způsob zabezpečení WEP, který již dnes nevyhovuje bezpečnostním požadavkům, ...
 • Návrh efektivního využití výukového systému 

  Liška, Jiří
  V této bakalářské práci jsou navrženy tři nové laboratorní úlohy s využitím systému TIMS. Laboratorní úlohy jsou zaměřeny na problematiku digitálních modulací, multiplexování a měření chyb při přenášení signálů pomocí ...
 • Optimalizace a analýza závislostí komunikačních služeb na zpoždění 

  Zikmund, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na zajištění kvality služeb (QoS) v bezdrátových sítích pro standardy IEEE 802.11 a/b/g/n. První část práce je zaměřena na teoretické pozadí této problematiky. Jsou zde popsány způsoby ...
 • Optimalizace QoS a analýza závislostí komunikačních služeb na zpoždění 

  Novák, Přemek
  Tato diplomová práce sestává z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje rozbor problematiky bezdrátových sítí, řešení jednotlivých standardů a metodiku zajištění kvality služeb. V praktické části je pomocí ...
 • Pokročilé možnosti tvarování datového toku v OS Linux pro sítě 802.3 a 802.11 

  Pánek, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami tvarovania a kontroly dátového toku, v operačnom systéme Linux. Prvá časť práce sa zaoberá preskúmaním jednotlivých ná- strojov potrebných pre prácu s dátovým tokom. Druhá časť ...
 • Simulace datových přenosů v integrovaných sítích 

  Rozsypal, Pavel
  Cílem této práce bylo rozebrat problematiku datových přenosů v integrovaných sítích se zaměřením na kvalitu služby. V práci jsou popsány různé síťové prvky, jejich funkce, výhody a nevýhody. Pozornost byla věnována také ...
 • Simulace datových přenosů v integrovaných sítích 

  Rozsypal, Pavel
  Cílem této práce bylo rozebrat problematiku datových přenosů v integrovaných sítích se zaměřením na kvalitu služby. V práci jsou popsány různé síťové prvky, jejich funkce, výhody a nevýhody. Pozornost byla věnována také ...
 • Využití softwarové ústředny v laboratorní výuce 

  Komárek, Milan
  Bakalářská práce je zaměřena na využití softwarové ústředny v laboratorní výuce. První část popisuje signalizační protokol SIP, jeho komponenty, adresace a zprávy. Ve druhé části jsou vypracovány tři laboratorní úlohy. ...
 • Zabezpečení standardu 802.11 a jeho možnosti 

  Endrle, Pavel
  Tato diplomová práce pojednává o zabezpečení standardu 802.11 a jeho možnostech. V úvodní části jsou popsány jednotlivé varianty tohoto standardu a jejich vlastnosti. V dalších několika kapitolách jsou podrobně popsány ...