Now showing items 1-1 of 1

  • Lokalizace stanic v Internetu pomocí systému King 

    Exler, Michal
    Tato práce je zaměřena na problematiku lokalizace stanic v Internetu. Jsou zde popsány metody pro predikci zpoždění pomocí umělých souřadnicových systémů a pomocí přímého měření. Primárně je tato práce zaměřena na metodu ...