Now showing items 1-2 of 2

  • Vitalita v architektonickém prostoru 

    Eyer, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
    Disertační práce bude zaměřena na zkoumání faktorů, které ovlivňují vitalitu v architektonickém prostoru. Jedná se de facto o renesanci a aktualizaci postupů, které již v minulosti ať vědomě či nevědomě byly člověkem ...
  • Vitalita v architektonickém prostředí 

    Eyer, David
    Stále častěji se objevují výzkumy týkající se kvality architektonického prostředí z hlediska komplexního mentálního, sociálního a fyzického zdraví. Je to téma, které v minulosti bylo ve své komplexnosti často opomíjeno. ...