Now showing items 1-2 of 2

  • Měřicí stanice v automatické obráběcí lince 

    Fúsek, Jakub
    Diplomová práce se zabývá využitím měřicích stanic v automatických obráběcích linkách. Je uveden přehled metod měření strojírenských výrobků ve strojírenské praxi, se zaměřením na automatizaci měření. Rozebrány jsou základní ...
  • Ostřiva slévárenských formovacích a jádrových směsí 

    Fúsek, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá přehledem, vlastnostmi a použitelností nejběžnějších slévárenských ostřiv. Vzhledem k ekonomičnosti jsou nejpoužívanější ostřiva křemenná. Popsána jsou především ostřiva používaná v České republice, ...