Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace technologie MOLECUBES v robotice 

    Fabián, Petr
    Tato diplomová práce pojednává o modulární robotice a seberekonfigurovatelných robotických systémech. Na úvod jsou systémy definovány a rozděleny, hlavní důraz je kladen na Molecubes. Dále je navrhnut systém podobný, se ...
  • Zhodnocení současného stavu v oblasti humanoidních robotů 

    Fabián, Petr
    Cílem této bakalářské práce je zmapování současné situace humanoidních robotů ve světě. Dále popisuje a srovnává hlavní představitele tohoto technického odvětví. Největší důraz byl kladen na jejich historický vývoj, současné ...