Now showing items 1-2 of 2

  • Určování autorství 

    Fabiánek, Ondřej
    Tato práce se zabývá určováním autorství na základě znalosti předchozích textů autora. Cílem bylo prostudovat existující metody pro určování autorství a následně vytvořit systém, který dovede s vysokou pravděpodobností ...
  • VPN kontrolér 

    Fabiánek, Ondřej
    Tato práce se zabývá návrhem architektury a implementací flexibilního, škálovatelného a bezpečného systému pro správu virtuálních privátních sítích, který by umožnil propojení jinak nedostupných routerů a zařízení v jejich ...