Now showing items 1-1 of 1

  • IFRS a česká účetní legislativa 

    Fabiánová, Monika
    Diplomová práce obsahuje transformaci účetních výkazů dle české účetní legislativy obchodní korporace XY, s. r. o. na účetní výkazy, jež jsou v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Diplomová práce je ...