Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza daňového dopadu nelegálního zaměstnávaní 

  Pereslenyiová, Michaela
  Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať daňový dopad švarc systému. Charakterizuje jeho znaky a možné pokuty za zneužívanie švarc systému. Štát sa snaží postihovať tých, ktorí toto nelegálne zamestnávanie využívajú. ...
 • Analýza daňového dopadu nelegálního zaměstnávání 

  Novotný, Ladislav
  Cílem této práce je analýza švarc systému v České republice, který je považován za systém nelegálního zaměstnávání a jeho dopady na daně. Přímé dopady jsou také na odvody sociálního a zdravotního pojištění. Rozdílné zdanění ...
 • Daňové ráje a jejich využití 

  Fabian, Filip
  Diplomová práca je zameraná na problematiku daňových rajov a ich využití pri medzinárodnej daňovej optimalizácii. V práci sú spracované poznatky daňového plánovania a nutnosti optimalizácie daňovej záťaži daňovníka, za ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku 

  Kosová, Eva
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů a informací potřebných pro stanovení daňové povinnosti a také ...