Now showing items 1-1 of 1

  • Kvalita vzduchu ve sportovních zařízeních 

    Fabian, Peter
    Práce se zabývá problematikou kvality vnitřního vzduchu a řízením větrání na základě kvality vnitřního vzduchu. Na základě analýzy koncentrace CO2, tepelně-vlhkostních zisků lze navrhnout optimální způsob ventilace