Now showing items 1-2 of 2

  • Evokované potenciály a jejich snímání 

    Fabianová, Katarína
    Elektrická aktivita mozku může být spontánní (signál vytvářen během života jedince) nebo evokovaná (odpověď na vnější nadprahový podnět). Tato práce je z převážné části věnována právě evokovaným potenciálům, při kterých ...
  • Monoklimatická inkubační komora - řízení koncentrace plynů 

    Fabianová, Katarína
    Buněčné kultury jsou pěstovány v speciálních inkubátorech zajišťujících vhodné kultivační podmínky pro přežití buněk. Diplomová práce se věnuje v úvodě kultivaci buněk in vitro a popisu snímačů, zejména určených k snímání ...