Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh komunikační strategie firmy 

    Janoušek, Michal
    Předmětem bakalářské práce „Návrh komunikační strategie podniku“ je analýza současného stavu společnosti STEL Hockey, spol. s r. o., zabývající se provozem hokejové haly s dvěmi ledovými plochami a doporučení pro tvorbu ...
  • Návrh na zlepšení úrovně spokojenosti zákazníků 

    Janoušek, Michal
    Diplomová práce s názvem „Návrh na zlepšení úrovně spokojenosti zákazníků“ klade důraz na spokojenost zákazníků společnosti STEL Hockey, spol. s r. o., zabývající se provozem hokejové haly. V této práci je zpracována analýza ...