Now showing items 1-2 of 2

  • Palivové systémy zážehových motorů 

    Faiman, Jiří
    Cílem této práce je vytvořit přehled palivových systémů používaných u moderních zážehových motorů a popsání základních komponent těchto systémů. Dále bude popsána funkce jednotlivých těchto komponent a režimy provozu ...
  • Tříválcový zážehový motor s excentrickým klikovým mechanismem pro osobní vozidla 

    Faiman, Jiří
    V úvodní části se tato práce zabývá vyšetřením excentricity klikového mechanismu na jednotlivé veličiny kinematiky a dynamiky klikového mechanismu analytickým výpočtem v programu Matlab. Dále jsou pak porovnány jednotlivé ...