Now showing items 1-20 of 21

 • Aktivní učení s neuronovými sítěmi 

  Beneš, Štěpán
  Práce se věnuje problematice propojení aktivního učení a konvolučních neuronových sítí při rozpoznávání obrazu. Cílem je pozorovat chování vybraných strategií aktivního učení v širším spektru podmínek. Nejprve se v práci ...
 • Analýza sentimentu bez přímého učení s učitelem 

  Karabelly, Jozef
  Cieľom tejto práce je odprezentovať prehľad aktuálneho výskumu v oblasti analýzy sentimentu bez priameho učiteľa a identifikovať potenciálne smery výskumu. Okrem toho práca predstavuje novú účelovú funkciu na predtrénovanie, ...
 • Automatizace verifikace pomocí neuronových sítí 

  Fajčík, Martin
  Úlohou tejto práce je analýza a riešenie optimalizačných problémov vychádzajúcich z automatizácie funkčnej verifikácie hardvéru pomocou umelých neurónových sietí. Verifikácia ľubovoľného integrovaného obvodu (Design Under ...
 • Automatizovaná detekce ofenzivního jazyka a nenávistných projevů v přirozeném jazyce 

  Štajerová, Alžbeta
  Táto práca sa zaoberá fenoménom nenávistných prejavov a ofenzívneho jazyka, ich definíciami a detekciou. Popisuje metódy doterajšieho riešenia detekcie. Zhodnocuje dostupné dátové sady využiteľné pri trénovaní modelov ...
 • Doporučovací systém pro webové články 

  Kočí, Jan
  Tématem této bakalářské práce jsou doporučovací systémy pro webové články. Tato práce nejdříve uvádí nejpopulárnější metody z této oblasti a vysvětluje jejich principy, následně navrhuje požití vlastní architektury, založené ...
 • Exploring Contextual Information in Neural Machine Translation 

  Jon, Josef
  Tato práce se zabývá zapojením mezivětného kontextu v neuronovém strojovém překladu (NMT). Dnešní běžné NMT systémy překládají jednu zdrojovou větu na jednu cílovou větu, bez jakéhokoliv ohledu na okolní text. Tento přístup ...
 • Generování stylizovaného lidského jazyka v dialogových systémech 

  Bolshakova, Ksenia
  Tato práce se zabývá přístupy generování přirozeného jazyka v různých stylech. Kromě toho také zkoumá schopnost modelů řídit sílu projevu stylu v generované sekvenci. Model pro generování přirozeného jazyka byl implementován  ...
 • Inkrementální stahování webu pomocí systému Bubing 

  Ondřej, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou systému BUbiNG pro takzvané inkrementální stahování. V práci jsou dále popsány hlavní problémy spojené s inkrementálním stahováním internetu a využití dalších open-source systémů pro ...
 • Komunikační agent pro informace o Brně 

  Jurkovič, Juraj
  Cieľom tejto práce je preskúmať a následne aplikovať techniky a technické riešenia pri vývoji informačných agentov. Práca sa zameriava na riešenia jednotlivých podproblémov pomocou existujúcich systémov, prepojenie týchto ...
 • Neuronový strojový překlad pro jazykové páry s malým množstvím trénovacích dat 

  Filo, Denis
  Táto práca sa zaoberá neurónovým strojovým prekladom pre tzv. low-resource jazyky. Cieľom bolo pomocou experimentov vyhodnotiť súčasné techniky a navrhnúť ich vylepšenia. Prekladové systémy v tejto práci využívali architektúru ...
 • Odhad emocí z textu 

  Dufková, Aneta
  Tato práce popisuje proces odhadování emocí z textu, při němž je využíváno strojové učení. Proces začíná průzkumem používaných metod, pokračuje výběrem vhodné metody a experimentováním. Využívá několik datových sad, kombinuje ...
 • Počítač jako inteligentní spoluhráč ve slovně-asociační hře Krycí jména 

  Jareš, Petr
  Tato práce řeší určování sémantické podobnosti slov. K tomu je využita kombinace prediktivního modelu fastText a metody založené na počtu Pointwise Mutual Information. Je zde popsán systém, který s využitím sémantických ...
 • Podpora hry Krycí jména na mobilním telefonu s OS Android 

  Hurta, Martin
  Cílem této práce je vytvoření podpůrné aplikace ke slovní asociační deskové hře Krycí jména na mobilní telefony s operačním systémem Android. Řešení se skládá z detekce a rozpoznání herního plánu za pomoci knihoven OpenCV ...
 • Podpora hry Krycí jména na mobilním telefonu s OS Android 

  Grossmann, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace pro podporu hraní společenské hry Krycí jména pro zařízení s operačním systémem Android. Aplikace pomáhá uživateli se strategií a usnadňuje rozhodování při podávání nápovědy. ...
 • Posilované učení pro hraní hry Starcraft 

  Chábek, Lukáš
  Práce se zabývá metodami strojového učení aplikovanými pro hraní strategických her v realném čase. V práci se zabývám metodou strojového učení Q-learning založenou na zpětnovazebním učení. Praktická část práce je implementování ...
 • Řízení boje ve hře Starcraft II pomocí umělé inteligence 

  Krajíček, Karel
  Táto práca sa zaoberá využitím umelej inteligencie a návrh funkčného modulu pre strategickú hru StarCraft II. Riešenie využíva neurónové siete a Q-learning pre boj. Pre implementáciu systému a jej prepojenie s hrou StarCraft ...
 • Statická analýza zdrojového kódu jazyka CodAL 

  Fajčík, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace rozšíření editorů jazyka CodAL v oblasti statické analýzy zdrojového kódu tohoto jazyka a návrhu jeho automatických oprav. Tato forma analýzy je vhodná například pro ...
 • Strojové porozumění s použitím znalostní báze 

  Daniš, Tomáš
  V tejto práci je skumaná schopnosť používať zdravý rozum v moderných systémoch založených na neurónových sieťach. Zdravým rozumom je myslená schopnosť extrahovať z textu fakty, ktoré nie sú priamo spomenuté, ale implikuje ...
 • Strojové učení pro odpovídání na otázky v češtině 

  Pastorek, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá učením neurónových sietí na odpovedanie otázok v češtine. Neurónové siete sú vytvorené v jazyku Python použitím knižnice PyTorch. Vytvorené sú na základe štruktúry LSTM. Učené sú na českej ...
 • Zpracování velkých dat v oblasti Průmyslu 4.0 

  Stredánsky, Dávid
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie aplikácie pre spracovanie priemysel- ných veľkých dát. Výsledná aplikácia pracuje s vibračnými dátami nameranými na ložiskách. Aplikácia je navrhnutá podľa lambda ...