Now showing items 1-4 of 4

 • The Acquisition System For Electrogram Re-Cording 

  Fajmon, František (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article deals with ECG acquisitions and analysis for laboratory studies. Proposed algoritmhs are realized in Matlab and Arduino workspace. Output this project is device for acquisitions ecg from isolated rodent heart.
 • Akviziční systém pro snímání elektrogramu 

  Fajmon, František
  Tato práce se zabývá problematikou záznamu a vyhodnocení EKG izolovaného srdce a jeho bezdrátovým přenosem. V práci je uveden základ anatomie a fyziologie srdce a jsou zde představeny systémy pro záznam elektrokardiogramu. ...
 • Electrooculography in Marketing 

  Fajmon, František (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This article delas EOG analysis for marketing studies. Evaluation is performed using three methods. Data was recorded from 10 respondents. Proposed algorithm is realized in Matlab workspace.
 • Elektrookulografie v marketingu 

  Fajmon, František
  Tato práce se zabývá problematikou záznamu EOG a možnostmi jeho vyhodnocení pro účely marketingu. V rámci práce je uveden základ anatomie a fyziologie oka a jsou zde uvedeny systémy pro záznam pozice oka. Praktická část ...