Now showing items 1-1 of 1

  • Příroda. Mezi krajinou a městem. 

    Falathová, Katarína
    Areál Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého má potenciál vytvoriť novú podobu dnes priemyselnej oblasti Holice. Lokalita na pomedzí mesta a krajiny môže byť prostriedkom pre vytvorenie akéhosi centra vzdelania pre ...