Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový mix společnosti 

    Falta, Marek
    Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové mixu ve společnosti TOTEM BIKES, s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky týkající se základních pojmů marketingu a marketingového ...
  • Marketingový plán pro společnost SILVITA, s.r.o. 

    Falta, Marek
    Cílem této bakalářské práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro společnost Silvita, s.r.o. V teoretické části jsou zpracovány poznatky týkající se marketingu, marketingové komunikace a metod nezbytných pro ...