Now showing items 1-2 of 2

  • Variantní řešení rekonstrukce systémů vzduchotechniky prostoru laboratoří 

    Faltys, Michal
    Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením dvou variant rekonstrukce systému vzduchotechniky pro polovinu 3.NP v laboratorní budově společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo ...
  • Vzduchotechnika čistého prostoru 

    Faltys, Michal
    Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro čisté prostory operačních sálů a prostory nezbytně nutné k zajištění provozu těchto sálů. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo hygienické, provozní a ...