Now showing items 1-2 of 2

  • Digitální kyvadlový inklinometr 

    Famfulík, Lukáš
    Cílem bakalářské práce je analýza provozních a technických požadavků umělého horizontu, jako digitálního palubního přístroje. Na základě analýzy byl proveden návrh funkčního vzorku měřícího přístroje. Přístroj umožňuje ...
  • Modul pro sledování mobilních objektů 

    Famfulík, Lukáš
    Cílem diplomové práce je provést inovaci jednotky NCL07 firmy NAM system a.s.. Výsledná jednotka by měla mít lepší parametry a menší rozměry. Měla by být srovnatelná funkcemi i rozměry s obdobnými přístroji na trhu. V ...