Now showing items 1-2 of 2

  • Grafický výukový systém 

    Farbiak, Peter
    Cílem teoretické části této bakalářské práce je uvést čtenáře do základů psychologie učení, principů programování a algorimtizace, tvoření a stavby grafického užívatelského rozhraní. Praktická část se zaměřuje na vytvoření ...
  • Správa projektů z oblasti Human-Computer Interaction 

    Farbiak, Peter
    Tato diplomová práce se zaobírá problematikou testování, především manuálním a beta testováním. Dále diskutuje oblast interakce mezi člověkem a počítačem a hledá možnosti efektivní správy projektů z této oblasti. Jako ...